Rahoituksen hakeminen

Onnistuakseen hanke vaatii huolellista suunnittelua ja todellisten tarpeiden tunnistamista. Sisältö, tavoitteet ja kohderyhmät määrittelevät sen, mistä rahoitusta kannattaa hakea. Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman rahoitusta haetaan sähköisen EURA2021-järjestelmän kautta.

Järjestelmä ohjaa ja neuvoo hakuprosessissa. Huolella täytetty hakemus helpottaa ja ohjaa myös hankkeen toteutusvaihetta kiinnittäen toteuttajan huomion hanketyön kannalta olennaisimpiin kysymyksiin.