Seurantakomitea

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman seurantakomitea seuraa ohjelman toteuttamista, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta.

Seurantakomitean on tarkasteltava kaikkia seikkoja, jotka vaikuttavat ohjelman edistymiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Seurantakomitea myös hyväksyy ohjelmassa käytettävät valintaperusteet, ohjelman lopullisen tuloksellisuuskertomuksen ja arviointisuunnitelman sekä ohjelman merkittävät muutokset. Seurantakomitean toimikausi on koko ohjelmakausi. Seurantakomitea hoitaa tehtävänsä yhteistyössä hallintoviranomaisena toimivan työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. 

Seurantakomitean kokoonpano

Seurantakomitean puheenjohtaja on aluekehitysjohtaja Johanna Osenius työ- ja elinkeinoministeriöstä. Varapuheenjohtajana toimii neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Seurantakomitean kokoonpanoon kuuluu myös

  • seitsemän ministeriöiden edustajaa 
  • neljä maakuntien liittojen edustajaa 
  • neljä ELY-keskusten edustajaa 
  • Kuntaliiton edustaja
  • ekosysteemisopimuskaupunkien edustaja
  • kaksi työntekijäjärjestöjen edustajaa
  • kolme työnantajajärjestöjen ja elinkeinoelämän edustajaa
  • kaksi sosiaalisen osallisuuden, perusoikeuksien, vammaisten oikeuksien, sukupuolten tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä vastaavien organisaatioiden edustajaa
  • yksi ympäristöalan edustaja.

Jokaiselle edustajalle on nimetty varajäsen. Lisäksi seurantakomiteassa on kuusi pysyvää asiantuntijaa, joilla on kokouksissa puheoikeus.

Seurantakomitean jäsenet Hankeikkunassa.

Valtioneuvoston päätös seurantakomitean asettamisesta

Seurantakomitean kokoukset

Seurantakomitean kanssa jaetut tiedot julkaistaan yleisasetuksen mukaisesti näillä verkkosivuilla kokouskohtaisesti.