Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Kiertotalousteemassa tähdätään lisäarvoa tuottaviin hankkeisiin, joissa kehitetään ratkaisuja materiaalien kiertoon ja luonnonvarojen kulutuksen järkeistämiseen. Painopisteitä ovat esimerkiksi kokeilut, joilla edistetään jakamistaloutta ja uudelleenkäyttöä, tuotantokapasiteetin ja sivuvirtojen hyödyntämistä sekä kiertotalouden yhteistyömalleja.

Yhteyshenkilö:
rahoitusasiantuntija Johanna Jalonen
Hämeen ELY-keskus
p. 0295 025 154
johanna.jalonen (at)ely-keskus.fi


Aiheesta muualla

Teollisten symbioosien edistämisen palvelu – FISS on yhteistyöhön perustuva malli, jolla pyritään synnyttämään uutta liiketoimintaa auttamalla yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä ja ainekiertojen sulkemista.

Lisätietoja:
Kansallisen teollisia symbiooseja edistävän toimintamallin (FISS) toteutus ja organisointi - FISS (kiertotaloussuomi.fi)

Kiertotalous-Suomi tarjoaa yrityksille, kunnille, oppilaitoksille, tutkimuslaitoksille ja kiertotalouden parissa toimiville organisaatioille tietoa kiertotaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista ja verkostoista.

Lisätietoja:
kiertotaloussuomi.fi