Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Kiertotalousteemassa tähdätään lisäarvoa tuottaviin hankkeisiin, joissa kehitetään ratkaisuja materiaalien kiertoon ja luonnonvarojen kulutuksen järkeistämiseen. Painopisteitä ovat esimerkiksi kokeilut, joilla edistetään jakamistaloutta ja uudelleenkäyttöä, tuotantokapasiteetin ja sivuvirtojen hyödyntämistä sekä kiertotalouden yhteistyömalleja.

Yhteyshenkilö:
rahoitusasiantuntija Johanna Jalonen
Hämeen ELY-keskus
p. 0295 025 154
johanna.jalonen (at)ely-keskus.fi