Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Kiertotalousteemassa tähdätään lisäarvoa tuottaviin hankkeisiin, joissa kehitetään ratkaisuja materiaalien kiertoon ja luonnonvarojen kulutuksen järkeistämiseen. Painopisteitä ovat esimerkiksi kokeilut, joilla edistetään jakamistaloutta ja uudelleenkäyttöä, tuotantokapasiteetin ja sivuvirtojen hyödyntämistä sekä kiertotalouden yhteistyömalleja.

Yhteyshenkilö

 
Johanna Jalonen
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 025 154
johanna.jalonen(at)ely-keskus.fi
 

 


Aiheesta muualla

Teollisten symbioosien edistämisen palvelu – FISS on yhteistyöhön perustuva malli, jolla pyritään synnyttämään uutta liiketoimintaa auttamalla yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä ja ainekiertojen sulkemista.

Lisätietoja:
Kansallisen teollisia symbiooseja edistävän toimintamallin (FISS) toteutus ja organisointi - FISS (kiertotaloussuomi.fi)

Kiertotalouden strateginen ohjelma

Valtioneuvosto teki keväällä 2021 periaatepäätöksen Kiertotalouden strategisesta ohjelmasta. Parhaillaan käynnissä olevan ohjelman visiona on hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta vuoteen 2035 mennessä. Ohjelman keskeiset tavoitteet ovat:

  1. Uusiutumattomien luonnonvarojen kulutus vähenee, ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö voi kasvaa siten, että kotimaan primääriraaka-aineiden kokonaiskulutus ei 2035 ylitä vuoden 2015 tasoa. Vientituotteiden valmistukseen käytetyt luonnonvarat eivät kuulu tavoitteen piiriin.
  2. Resurssien tuottavuus kaksinkertaistuu vuoden 2015 tilanteesta vuoteen 2035 mennessä.
  3. Materiaalien kiertotalousaste kaksinkertaistuu vuoteen 2035 mennessä.

Tavoitteiden toteuttamiseksi on mm. aloitettu Kiertotalouden green dealin valmistelu ja skenaariotyö, perustettu Kiertotalouden osaamisverkosto Kiertotalous-Suomi sekä käynnistetty Circular design –kehitysohjelma.

Lisätietoja:
https://ym.fi/kiertotalousohjelma

Kiertotalous-Suomi tarjoaa yrityksille, kunnille, oppilaitoksille, tutkimuslaitoksille ja kiertotalouden parissa toimiville organisaatioille tietoa kiertotaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista ja verkostoista.

Lisätietoja:
kiertotaloussuomi.fi