Mikä EURA 2021 -järjestelmä on?

EURA 2021 on internet-pohjainen EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen digitaalinen hallintajärjestelmä ohjelmakaudelle 2021–2027. Järjestelmällä hallinnoidaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahaston plussan (ESR+) sekä Euroopan oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF = Just Transition Fund) toteutusta Suomessa ohjelmakaudella 2021–2027.  Kaikki hankkeiden hakijoille ja toteuttajille tarkoitetut EURA 2021 -järjestelmän palvelut löytyvät osoitteesta www.eura2021.fi.
 
Järjestelmää käytetään EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen myöntövaltuuksien ja arviomäärärahojen hallintaan, hankkeiden hakuun, rahoittamiseen, maksamiseen, seurantaan sekä valvontaan, varmentamiseen ja tarkastamiseen. Järjestelmän tietojen avulla tuotetaan EU:n alue- ja rakennepolitiikan toteutumista Suomessa kuvaava raportointi sekä Euroopan komissiolle, että kansallisiin tarpeisiin.

EURA 2021 -järjestelmää käytetään ainoastaan EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen hankkeisiin liittyviin toimenpiteisiin. EURA 2021 -järjestelmästä ja sen käyttämisestä määrätään laissa 757/2021 (laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta).

Kaikki EU:n alue- ja rakennepolitiikan hakemusten ja hankkeiden hallinnointiin tarvittavat asiakirjat ohjelmakaudella 2021–2027 toimitetaan ja muodostetaan sekä allekirjoitetaan lakisääteisesti pelkästään sähköisesti EURA 2021 -järjestelmässä. Järjestelmän omistaa ja sen kehittämisen ohjaamisesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

EURA 2021 -järjestelmän käyttäminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista Digi- ja väestötietoviraston (DVV) Suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta sekä EURA 2021 -järjestelmän käytön oikeuttavia valtuuksia.

Lisätietoja EURA 2021 -järjestelmän ominaisuuksista ja käytön aloittamisesta löytyy käyttöohjeesta hankkeiden hakijoille ja toteuttajille.

​​​​​​