Ajankohtaista EURA 2021 -järjestelmässä

Tuen hakemiseen ja maksamiseen liittyvät toiminnot ovat mahdollisia kaikille hankkeille. 
Muutoshakemukset ovat toistaiseksi mahdollisia vain yhden toteuttajan hankkeille. 
Ryhmähankkeiden muutoshakemukset mahdollistuvat loppusyksyn aikana. 

EURA 2021 -järjestelmän julkaisuaikataulu.

Poikkeusmenettely ryhmähankkeiden muutostilanteissa (5.6.2024) 

Tuen saaja voi hakea muutosta tukipäätökseensä toimittamalla vapaamuotoisen muutoshakemuksen rahoittavan viranomaisen kirjaamoon. Muutoshakemus on toimitettava ennen halutun muutoksen alkamista ja ennen voimassa olevan tukipäätöksen mukaisen toteuttamisajan päättymistä. Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee ilmoittaa selkeästi ja yksilöidysti, mitä muutoksia haetaan. Esimerkiksi toteuttamisaikaa koskevassa muutoksessa ilmoitetaan uusi toteuttamisaika. Kustannusarviota koskevassa muutoksessa ilmoitetaan, miltä osin ja mihin kustannuslajeihin muutokset kohdistuvat. 

Mikäli ryhmähankkeen muutos koskee yhteistä tietoa, kuten kestoaikaa, hankkeen kohderyhmää, tarvetta ja tavoitteita, riskejä ja niiden hallintaa, muutoshakemuksen tekee ryhmähankkeen päätoteuttaja. Yksittäisen osatoteuttajan hankesuunnitelman muutoksista kukin osatoteuttaja toimittaa vapaamuotoisen muutoshakemuksen rahoittavalle viranomaiselle. Osatoteuttajan tulee informoida ryhmähankkeen päätoteuttajaa muutoshakemuksesta. 

Myöhemmin, kun muutoshakemukset ovat mahdollisia EURA 2021 -järjestelmässä, rahoittava viranomainen pyytää toimittamaan tarkennetun muutoshakemuksen EURA 2021 -järjestelmässä. Muutoshakemuksen saapumispäiväksi viranomainen lisää vapaamuotoisen muutoshakemuksen saapumispäivän.  

Ryhmähankkeiden muutospäätösten tekeminen on mahdollista tämänhetkisen arvion mukaisesti loppusyksystä, loka-marraskuussa 2024. 

Lisätietoa ryhmähankkeiden muutosmenettelystä antaa tarvittaessa rahoittava viranomainen.  

Ryhmähankkeiden tuen maksaminen muutoshakemusten poikkeustilanteessa 

Hankkeelle voi tehdä tuen maksamista koskevan hakemuksen, vaikka sille on jätetty muutoshakemus EURA 2021 -järjestelmän ulkopuolella rahoittavalle viranomaiselle.  Tuen maksamista koskevan hakemuksen voi tehdä voimassa olevan tukipäätöksen mukaisista ja hankkeen toteutusajalla syntyneistä kustannuksista. Kustannuksia, jotka liittyvät vireillä olevaan muutoshakemukseen, ei tule sisällyttää tuen maksamista koskevaan hakemukseen. 

Esimerkki 1. Tukipäätöksessä on hyväksytty kolme palkkatehtävää, ulkomaan matkoja ja ostopalveluja. Yhden tehtävän ja ulkomaan matkojen osalta on haettu muutosta. Tuen maksamista koskeva hakemus voidaan tehdä kahden muun tehtävän palkkakustannuksista ja ostopalvelukustannuksista. 

Esimerkki 2. Muutoshakemuksella haetaan hankkeelle jatkoaikaa. Tuen maksamista koskevan hakemuksen voi tehdä niistä kustannuksista, jotka ovat toteutuneet hankkeen voimassa olevan tukipäätöksen toteutusajalla. Tällöin tuen maksamista koskevaa hakemusta ei tule merkitä viimeiseksi.

Lisätietoja EURA 2021 -järjestelmän ominaisuuksista ja käytön aloittamisesta löytyy käyttöohjeesta hankkeiden hakijoille ja toteuttajille.

​​​​​​