Rovaniemen kaupungin ja valtion ekosysteemisopimuksella vauhditetaan arktisen matkailun ja hyvinvoinnin innovaatioita 


Rovaniemen kaupunki on solminut työ- ja elinkeinoministeriö kanssa innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen vuosille 2021–2027. Valtion ja yliopistokaupunkien välisissä sopimuksissa sovitaan alueen lähivuosien strategisista kasvun kärjistä ja innovaatiotoiminnan kehittämisen painopisteistä. Sopimuksen muita yhteistyökumppaneita ovat Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Meri-Lapin kehittämiskeskus, Lapin liitto ja Lapin ELY-keskus.

Rovaniemen painopistealueiksi on valittu arktinen matkailu ja tulevaisuuden hyvinvointipalvelut. Poikkileikkaavina aihealueina painopistealueissa ovat palvelumuotoilu, etäisyyksien hallinta, kansainvälisyys, uudet liiketoimintaekosysteemit ja kehittämisalustat sekä osaamisen vahvistaminen ja uudistaminen.

Ekosysteemisopimuksella vahvistetaan alueen kilpailukykyä ja innovaatioihin perustuvaa kasvua. Tavoitteena on synnyttää uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja sekä rakentaa Rovaniemen seudusta yritysten kasvua tukeva ja kansainvälisesti kiinnostava osaamis- ja innovaatiokeskittymä. Keskeisinä keinoina ovat yrityksille tarjottavat avoimet innovaatioalustat ja kokeiluympäristöt, yritysten ja korkeakoulujen kanssa yhdessä toteutettavat TKI-hankkeet, innovatiiviset julkiset hankinnat, tutkimustulosten hyödyntäminen, uudet liiketoimintaekosysteemit, innovaatiolähtöisen yrittäjyyden edistäminen sekä osaamisen vahvistaminen kansainvälisten osaajien avulla.

Rovaniemen ekosysteemisopimuksen toteuttamiseen kohdennetaan Uudistava ja osaava Suomi 2021–2027 Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) -rahoitusta. EAKR-tuen ja valtion tuen määrä on indikatiivisesti 150 000 €/v kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Toiminta käynnistettiin vuonna 2021 alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen rahoituksella.

Rovaniemen kaupunki on nimennyt ekosysteemisopimukselle johtoryhmän, jossa ovat edustettuina Rovaniemen kaupunki ja alueen koulutus- ja tki- toimijat. Johtoryhmä vastaa sopimuksen strategisten painopisteiden valinnasta sekä tavoitteiden seurannasta. Sopimuksen toimeenpanoa tukevat teemakohtaiset sparrausryhmät.  Lapin liitto vastaa rahoitettavien hankkeiden lain- ja ohjelmanmukaisuudesta ja tekee johtoryhmän esityksen mukaiset rahoituspäätökset.  

Lisätietoja 
Pirjo Kutinlahti, projektipäällikkö, valt.tri
Business Rovaniemi
[email protected], puh. 040 4837974