Satakunnan hakuaikojen suunnitelmat

Satakuntaliitto ja Keski-Suomen ELY-keskus päivittävät rahoitushakusuunnitelmaa säännöllisesti.

Mobiililaite-käyttäjä: alla olevat taulukot näkyvät selkeämmin, kun laite on vaaka-asennossa.

Satakuntaliiton hakujaksosuunnitelma

Satakuntaliiton hakujaksosuunnitelma (EAKR-haut ja kaupunkikehittäminen/Porin ekosysteemisopimus sekä JTF).

EAKR

Satakuntaliitto

Hakujakso Tavoitteet Haettavana €
  Lokakuu 2023 -tammikuu 2024 täsmentyy täsmentyy
       

Kestävä kaupunkikehittäminen

Porin ekosysteemisopimus

Lokakuu 2023 -tammikuu 2024

 

 

täsmentyy

 

 

täsmentyy

 

       
JTF Jatkuva haku (valintajaksot päättyvät 30.9. ja 15.12.2023) JTF-erityistavoite 7.1 n. 5 milj. €

Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitushaut Satakunnassa

Keski-Suomen ELY-keskus toimii rahoittavana viranomaisena Länsi-Suomen rahoitusalueella. Haettavat rahoitukset ovat Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) hankerahoitus sekä Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) myönnettävät yrityksen kehittämisavustukset.

Yrityksen kehittämisavustuksen hakujaksosuunnitelma

Yrityksen kehittämisavustusten hakujaksosuunnitelma löytyy Yritysrahoitus-sivulta.

ESR+ -rahoituksen hakujaksosuunnitelma (Länsi-Suomi)

Euroopan sosiaalirahaston välittävänä toimielimenä toimii Keski-Suomen ELY-keskus. Haettavana € -sarakkeessa mainitut summat ovat koko Länsi-Suomen alueella haettavissa oleva rahoitus.

ESR+ Hakujakso Tavoitteet Haettavana €
Keski-Suomen ELY-keskus 16.5.–31.8.2022

4.1 Polkuja töihin 

4.2 Uutta osaamista työelämään

26,076 milj. €
Keski-Suomen ELY-keskus Jatkuva haku  7.7.–31.12.2022

Ohjelmakauden 2014-2020 toimintalinjat:

3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

9. REACT-EU

Tarkentuu
Keski-Suomen ELY-keskus 7.2.–6.4.2023

 

TL 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (ESR+)

Erityistavoitteet:
4.1 Polkuja töihin
4.2 Uutta osaamista työelämään
4.3 Yhdenvertaiseen osallisuuteen

ET 4.1. 17,2 milj. €

ET 4.2. 17,2 milj. €

ET 4.3 20,3 milj. €

Keski-Suomen ELY-keskus 22.5.2023–2.10.2023 5.1 Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen Etelä-Pohjanmaa 319 000 €, Keski-Suomi 542 000 €,  Pirkanmaa 836 000 €, Keski-Pohjanmaa 299 000 €, Pohjanmaa 346 000 €, Satakunta 512 000 €, Varsinais-Suomi 625 000 €
Keski-Suomen ELY-keskus 22.5.–27.11.2023 JTF:n ESR+ -tyyppiset toimet Etelä-Pohjanmaa 3,606 milj. €, Keski-Suomi 1,513 milj. €, Pohjanmaa 0,607 milj. € , Satakunta 2,142 milj. €, Keski-Pohjanmaa 1,253 milj. € 
Keski-Suomen ELY-keskus 25.10.–27.11.2023 TL 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (ESR+), Vakka-Suomen ja lähialueen äkillisen rakennemuutoksen toimintasuunnitelman toteuttaminen, erityisesti vieraskielisten työllistymisen edistäminen Varsinais-Suomi 400 000 €
Keski-Suomen ELY-keskus 29.1.–1.4.2024 JTF, ESR+-tyyppiset toimet, jatkuva haku, johon hakemuksen voi jättää milloin tahansa hakuaikana. Hakemukset otetaan kootusti käsittelyyn määräajoin: ensimmäinen hakujakso 29.1.–26.2.20204 ja toinen hakujakso 27.2.–1.4.2024

Etelä-Pohjanmaa  2,855 milj €, Keski-Pohjanmaa 1,030 milj €,  Keski-Suomi  1,513 milj €, Pohjanmaa 0,413 milj €,  Satakunta 0,632 milj €

 

Keski-Suomen ELY-keskus 22.1.–11.3.2024 TL  4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (ESR+)

Varsinais-Suomi ET 4.1 enintään 3,270 milj. €, ET 4.2 enintään 0,646 milj. €, ET 4.3 enintään 4,594 milj. €

Pirkanmaa ET 4.1. enintään 4 340 000 milj. €, ET 4.2. 3 250 000 milj. €, ET 4.3. 1 030 000 milj. €

Keski-Suomen ELY-keskus Huhti-toukokuu 2024 TL 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (ESR+)

Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi

(Haettavat summat tarkentuvat.)