Hyppää sisältöön

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) vauhdittamaan vihreää siirtymää – Pohjois-Suomen rahoitushaut käynnistyvät 2023

Julkaisuajankohta 7.11.2022 13.06
Tiedote
Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto tukee vihreää siirtymää

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund, JTF) sisältyy uutena rahoituksena Uudistuva ja Osaava Suomi -ohjelmaan. JTF on osa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on saavuttaa Euroopan unionin hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. Suomessa rahoitusta voidaan hyödyntää alueilla, joilla vähennetään turpeen energiakäyttöä ja vauhditetaan vihreää siirtymää.

JTF-rahoituksella tuetaan alueiden elinkeinorakenteen monipuolistamista sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä. Toimenpiteillä edistetään vihreää siirtymää tukemalla liiketoiminnan uudistamista, kansainvälistymistä sekä elinkeinoelämälähtöistä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. 

- JTF-rahoitus on merkittävä resurssi aluetalouden kehittämiseen. Alueen toimijoiden kannattaa hyödyntää rahastoa elinkeinojen ja elinvoiman kehittämiseen. Rahaston keskeisenä tavoitteena on kehittää uutta elinkeino- ja yritystoimintaa uusille toimialoille korvaamaan katoavat työpaikat. Rahasto on hyödynnettävissä lähes yhtä laajasti aluekehittämiseen kuin perinteinen EAKR-rahasto, korostaa Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämispäällikkö Päivi Keisanen.

JTF-rahoituksella tuetaan myös osaamisen kehittämistä ja uudenlaisia työllistymismahdollisuuksia sekä vastataan paikallisiin ja alueellisiin työvoimatarpeisiin. Osaamisen kehittämisen ja työllistämisen osalta rahoitusta suunnataan erityisesti turvetoimialalta työttömäksi jääneisiin ja työttömyysuhanalaisiin henkilöihin sekä nuoriin. 

Lisäksi keskeisiä toimia ovat uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden uudet ratkaisut sekä turvetuotantoalueiden ennallistaminen ja jatkokäyttöön kytkeytyvät toimenpiteet. 

- Rahoitus tulee käyttöön laajasti eri toimialojen ja toimintojen kestävään ja monipuoliseen kehittämiseen sekä investointeihin. Kannustankin kaikkia hanketoimijoita ja yrityksiä tutustumaan rahoitukseen, seuraamaan avautuvia hakuja ja käymään keskusteluja rahoituksen asiantuntijoiden kanssa, toteaa ELY-keskuksen Pohjois-Suomen rahoitusyksikön päällikkö Pasi Loukasmäki.

JTF-rahaston varat tulevat alueiden käyttöön keväällä 2023

JTF-rahoituksen toimeenpanoa ohjaavat alueelliset siirtymäsuunnitelmat. Pohjois-Suomessa JTF-rahoituksen määrä kuluvalla ohjelmakaudella on merkittävä. Pohjois-Pohjanmaan JTF-rahoitus on yhteensä 119 milj. euroa. Lapin osuus on puolestaan 62 milj. euroa, Kainuun 15 milj. euroa ja Keski-Pohjanmaan 20 milj. euroa. 

Valtioneuvosto on hyväksynyt Oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa koskevan ohjelmamuutoksen. Tavoitteena on, että komissio hyväksyy JTF-rahaston toimet osaksi Suomen ohjelmaa vielä tämän vuoden aikana. JTF-rahoitushakujen on määrä käynnistyä kevään 2023 aikana.

Rahoitusta haetaan maakuntien liitoilta ja ELY-keskukselta. Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi pk-yritykset, kunnat ja muut julkiset organisaatiot, tutkimuslaitokset, korkeakoulut, oppilaitokset, säätiöt ja yhdistykset. Rahoitushauista tiedotetaan rakennerahastot.fi-sivustolla ja viranomaisten omilla verkkosivuilla. 

 

Lisätietoja:

Uudistuva ja Osaava Suomi -ohjelma sisältäen JTF-osuuden

Alueelliset siirtymäsuunnitelmat maakunnittain

TEM:n tiedote JTF-rahoituksesta

 

Yhteystiedot:

Kehittämispäällikkö Päivi Keisanen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 050 431 0605, [email protected]

Kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl, Lapin liitto, p. 0400 383 578, [email protected]

Elinvoimajohtaja Teppo Rekilä, Keski-Pohjanmaan liitto, p. 040 686 1163, [email protected]

Aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas, Kainuun liitto, p. 040 5740 804, [email protected]

ELY-keskuksen asiantuntijat (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu)

Rahoitusyksikön päällikkö Jaakko Ryymin, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 0295 024 594, [email protected]

Keski-Suomen ELY-keskuksen asiantuntija (Keski-Pohjanmaa) Irma Liedes, p. 0295 024 530, [email protected]
 

Kainuu Keski-Pohjanmaa Lappi Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Suomi Valtakunnallinen