Tietoa hakemisesta

Rahoittavat viranomaiset ilmoittavat rahoituksen hakuajoista ja niiden teemoista EURA 2021 -järjestelmässä. Hauista tiedotetaan myös rahoittavien viranomaisten omilla verkkosivuilla sekä tämän sivuston Hakuajat-osiossa. Hakuilmoituksessa kerrotaan, mihin toimintalinjoihin ja erityistavoitteisiin hankkeita haetaan. Ilmoituksesta käy myös ilmi, mille rahoittavalle viranomaiselle hakemus osoitetaan. Haut voidaan kohdentaa joko alueellisille hankkeille tai valtakunnallisiin teemoihin.

Ohjelman tavoitteiden lisäksi alueellisen hankkeen on hyvä tukea jotakin toteutusalueensa maakuntaohjelman painotuksista. Jos hanke toimii Etelä-Suomen alueella, tulee hakijan tutustua Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman lisäksi eri maakuntien maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin.

Valtakunnallisista teemaohjelmista kannattaa hakea rahoitusta silloin, kun hankkeen toiminta ja hyödyt ovat valtakunnallisia.

Hauilla on määräaika, johon mennessä hakemukset tulee jättää. Hakijan tulee varmistua siitä, että hakemus osoitetaan oikealle rahoittavalle viranomaiselle. Mikäli asiassa on epäselvyyttä, kannattaa ottaa yhteyttä alueen asiantuntijoihin. Asiantuntijoiden yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.

Etelä-Suomen hakuaikoja koskeva suunnitelma

Uudenmaan ja Etelä-Karjalan liitot sekä Hämeen ELY-keskus päivittävät hakuaikoja koskevaa suunnitelmaa kolme kertaa vuodessa sekä tarvittaessa.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoittajakohtaiset hakuilmoitukset julkaistaan EURA 2021 -järjestelmässä: https://eura2021.fi/hakuilmoitukset

Mobiililaite-käyttäjä: alla olevat taulukot näkyvät selkeämmin, kun laite on vaaka-asennossa.

Aluekehitysrahasto (EAKR), yritysten kehittämisavustus

Haun päättyminen Rahoittajat Maakunta Tavoite
29.4.2022 Hämeen ELY-keskus Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Uusimaa 1.3. Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen
12.8.2022 Hämeen ELY-keskus Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Uusimaa 1.3. Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen
syksy 2022 Hämeen ELY-keskus Kanta- ja Päijät-Häme 1.2. Digitalisaation etujen hyödyntäminen yritysten hyväksi
syksy 2022 Hämeen ELY-keskus Etelä-Karjala 1.2. Digitalisaation etujen hyödyntäminen yritysten hyväksi
syksy 2022 Hämeen ELY-keskus Kanta- ja Päijät-Häme 2.1. Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen
syksy 2022 Hämeen ELY-keskus Kanta- ja Päijät-Häme 2.3. Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen
syksy 2022 Hämeen ELY-keskus Uusimaa 2.1. Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen
17.12.2022 Hämeen ELY-keskus Kanta-Häme, Päijät-Häme, Uusimaa 1.3. Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen

Aluekehitysrahasto (EAKR), hanketuet

Haun päättymispäivä Rahoittajat Kohdemaakunta Erityistavoite
touko-elokuu 2022 Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjala 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen
1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi
2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen
touko-kesäkuu 2022 Etelä-Karjalan liitto Lappeenrannan ekosysteemisopimus 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen
touko-kesäkuu 2022 Uudenmaan liitto Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Uusimaa, Varsinais-Suomi Maakuntakohtaiset painotukset on määritelty hakuilmoituksella.
1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen
1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi
1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen
2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja –palautuvuuden edistäminen
2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen
touko-kesäkuu 2022 Uudenmaan liitto Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimus 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen
1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen
touko-kesäkuu 2022 Uudenmaan liitto Lahden ekosysteemisopimus 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen
1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen
2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen
touko-kesäkuu 2022 Uudenmaan liitto Turun ekosysteemisopimus 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen
1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen
2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen/td>
talvi 2023 Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjala 1.3. Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen
syksy 2022 Uudenmaan liitto Uusimaa ja mahdollisesti muita koordinaatioalueen maakuntia Maakuntakohtaiset painotukset määritellään hakuilmoituksella. Vähintään:
1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi
2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja –palautuvuuden edistäminen
syksy 2022 Uudenmaan liitto Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimus  
syksy 2022 Uudenmaan liitto Turun ekosysteemisopimus  

Sosiaalirahasto (ESR+)

Haun päättymispäivä Rahoittajat Kohdemaakunta Erityistavoite
17.8.2022 Hämeen ELY-keskus Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Uusimaa 4.1. Polkuja töihin (4.a)
4.2. Uutta osaamista työelämään (4.g)
Vko 45 Hämeen ELY-keskus Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Uusimaa 4.3. Yhdenvertaiseen osallisuuteen (4.h)
Maaliskuu 2023 Hämeen ELY-keskus Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Uusimaa 5.1. Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen (5.h)