Tietoa hakemisesta

Rahoittavat viranomaiset ilmoittavat rahoituksen hakuajoista ja niiden teemoista EURA 2021 -järjestelmässä. Hauista tiedotetaan myös rahoittavien viranomaisten omilla verkkosivuilla sekä tämän sivuston Hakuajat-osiossa. Hakuilmoituksessa kerrotaan, mihin toimintalinjoihin ja erityistavoitteisiin hankkeita haetaan. Ilmoituksesta käy myös ilmi, mille rahoittavalle viranomaiselle hakemus osoitetaan. Haut voidaan kohdentaa joko alueellisille hankkeille tai valtakunnallisiin teemoihin.

Ohjelman tavoitteiden lisäksi alueellisen hankkeen on hyvä tukea jotakin toteutusalueensa maakuntaohjelman painotuksista. Jos hanke toimii Etelä-Suomen alueella, tulee hakijan tutustua Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman lisäksi eri maakuntien maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin.

Valtakunnallisista teemaohjelmista kannattaa hakea rahoitusta silloin, kun hankkeen toiminta ja hyödyt ovat valtakunnallisia.

Hauilla on määräaika, johon mennessä hakemukset tulee jättää. Hakijan tulee varmistua siitä, että hakemus osoitetaan oikealle rahoittavalle viranomaiselle. Mikäli asiassa on epäselvyyttä, kannattaa ottaa yhteyttä alueen asiantuntijoihin. Asiantuntijoiden yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.

Etelä-Suomen hakuaikoja koskeva suunnitelma

Uudenmaan ja Etelä-Karjalan liitot sekä Hämeen ELY-keskus päivittävät hakuaikoja koskevaa suunnitelmaa kolme kertaa vuodessa sekä tarvittaessa.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoittajakohtaiset hakuilmoitukset julkaistaan EURA 2021 -järjestelmässä: https://eura2021.fi/hakuilmoitukset

Varsinais-Suomi ELY-rahoituksessa Länsi-Suomen aluetta

Varsinais-Suomen ELY-rahoituksen (ESR+ sekä EAKR) myöntää Keski-Suomen ELY-keskus eli tässä rahoituksessa Varsinais-Suomi lukeutuu Länsi-Suomen suuralueeseen. Hakujaksojen suunnitelmat tämän sivuston Länsi-Suomen osiossa.