Tietoa hakemisesta

Rahoittavat viranomaiset ilmoittavat rahoituksen hakuajoista ja niiden teemoista EURA 2021 -järjestelmässä. Hauista tiedotetaan myös rahoittavien viranomaisten omilla verkkosivuilla sekä tämän sivuston Hakuajat-osiossa. Hakuilmoituksessa kerrotaan, mihin toimintalinjoihin ja erityistavoitteisiin hankkeita haetaan. Ilmoituksesta käy myös ilmi, mille rahoittavalle viranomaiselle hakemus osoitetaan. Haut voidaan kohdentaa joko alueellisille hankkeille tai valtakunnallisiin teemoihin.

Ohjelman tavoitteiden lisäksi alueellisen hankkeen on hyvä tukea jotakin toteutusalueensa maakuntaohjelman painotuksista. Jos hanke toimii Etelä-Suomen alueella, tulee hakijan tutustua Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman lisäksi eri maakuntien maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin.

Valtakunnallisista teemaohjelmista kannattaa hakea rahoitusta silloin, kun hankkeen toiminta ja hyödyt ovat valtakunnallisia.

Hauilla on määräaika, johon mennessä hakemukset tulee jättää. Hakijan tulee varmistua siitä, että hakemus osoitetaan oikealle rahoittavalle viranomaiselle. Mikäli asiassa on epäselvyyttä, kannattaa ottaa yhteyttä alueen asiantuntijoihin. Asiantuntijoiden yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.

Etelä-Suomen hakuaikoja koskeva suunnitelma

Uudenmaan ja Etelä-Karjalan liitot sekä Hämeen ELY-keskus päivittävät hakuaikoja koskevaa suunnitelmaa kolme kertaa vuodessa sekä tarvittaessa.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoittajakohtaiset hakuilmoitukset julkaistaan EURA 2021 -järjestelmässä: https://eura2021.fi/hakuilmoitukset

Mobiililaite-käyttäjä: alla olevat taulukot näkyvät selkeämmin, kun laite on vaaka-asennossa.

Aluekehitysrahasto (EAKR), yritysten kehittämisavustus:

Etelä-Karjalan hakujaksot

Hakujaksot (alustavat) Euroa hakujaksolla Erityistavoitteet hakujaksolla Pisteraja / hakujakso
16.1. - 31.3.2023 250 000 euroa 1.3 16
Avataan heti kun mahdollista X XXX XXX euroa JTF 16
Kevät/Syksy 2023 (ETA) 272 000 euroa 2.1 XX

Kanta-Hämeen alustavat hakujaksot

Hakujaksot (alustavat) Euroa hakujaksolla Erityistavoitteet hakujaksolla Pisteraja / hakujakso
16.1. - 31.3.2023 370 000 euroa 1.3 16
3.4. – 11.8.2023 1 000 000 euroa 1.3 XX
14.8. – 31.10.2023 XXX XXX euroa 1.3 XX
1.11. – 31.12.2023 XXX XXX euroa 1.3 XX
Kevät/Syksy 2023 (ETA) 218 000 euroa 1.2 XX
Kevät/Syksy 2023 (ETA) 406 000 euroa 2.1 XX

Kymenlaakson hakujaksot

Hakujaksot (alustavat) Euroa hakujaksolla Erityistavoitteet hakujaksolla Pisteraja / hakujakso
16.1. - 31.3.2023 280 000 euroa 1.3 16
Avataan heti kun mahdollista X XXX XXX euroa JTF 16

Päijät-Hämeen alustavat hakujaksot

Hakujaksot (alustavat) Euroa hakujaksolla Erityistavoitteet hakujaksolla Pisteraja / hakujakso
16.1. - 31.3.2023 370 000 euroa 1.3 16
3.4. – 11.8.2023 1 000 000 euroa 1.3 XX
14.8. – 31.10.2023 XXX XXX euroa 1.3 XX
1.11. – 31.12.2023 XXX XXX euroa 1.3 XX
Kevät/Syksy 2023 (ETA) 173 000 euroa 1.2 XX
Kevät/Syksy 2023 (ETA) 512 000 euroa 2.1 XX
Kevät/Syksy 2023 (ETA) 216 000 euroa 2.3 XX

Uudenmaan hakujaksot

Hakujaksot (alustavat) Euroa hakujaksolla Erityistavoitteet hakujaksolla Pisteraja / hakujakso
9.1. - 31.3.2023 660 000 euroa 1.3 16
15.8. – 29.9.2023 990 000 euroa 1.3 XX
2.10. – 29.12.2023 990 000 euroa 1.3 XX
Kevät/syksy 2023 (ETA) 1 136 000 euroa 2.1 XX

Aluekehitysrahasto (EAKR), hanketuet

Haun päättymispäivä Rahoittajat Kohdemaakunta Erityistavoite
Arvio: syyskuu 2023 Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjala

1.1. Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen

1.3. Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen

2.1. Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen

2.3. Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Arvioitu: maalis-toukokuu 2023 Uudenmaan liitto Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimus Tarkentuu myöhemmin
Arvioitu: kevät 2024 Uudenmaan liitto Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Uusimaa, Varsinais-Suomi Tarkentuu myöhemmin

Sosiaalirahasto (ESR+)

Haun päättymispäivä Rahoittajat Kohdemaakunta Erityistavoite
Arvio: huhtikuu 2023 Hämeen ELY-keskus Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Uusimaa 4.1. Polkuja töihin (4.a)
4.2. Uutta osaamista työelämään (4.g)
Toukokuu 2023 Hämeen ELY-keskus Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Uusimaa 5.1. Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen (5.h)
Arvio: lokakuu 2023 Hämeen ELY-keskus Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Uusimaa 4.3. Yhdenvertaiseen osallisuuteen (4.h)

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund, JTF)

Haut käynnistyvät näillä näkymin keväällä 2023 - ajankohta tarkentuu myöhemmin.