Opintoasteiden yhteistyö tuotti väyläopinnot ja pitovoimaa Etelä-Pohjanmaalle

Opintoasteelta seuraavalle siirtyminen on iso askel. Yksi siirtymä on lukiosta korkea-asteelle. Tuoreella ylioppilaalla on paljon hakuvaihtoehtoja. Huomaako hän opintotarjonnan supermarketissa myös oman lähiseudun mahdollisuudet? 

ESR-rahoitteisen Lukiosta väylä korkeakouluun -hankkeen keskeinen tavoite oli lisätä toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksen yhteistyötä, nopeuttaa ja joustavoittaa korkeakouluopintoihin siirtymistä sekä vahvistaa Etelä-Pohjanmaan pitovoimaa. Tuloksena rakentui kuusi 15 opintopisteen väyläkokonaisuutta, useita ohjaustyökaluja sekä kurkistuskursseja. Väyläopinnot suorittaneelle on opiskelupaikka Seinäjoen ammattikorkeakoulussa lukiosta valmistumisen jälkeen.

Kuvan ALT-teksti Projektityöntekijät yhteiskuvassa, logot Euroopan unionin sosiaalirahasto ja Vipuvoimaa EU:lta 2014–2020 sekä teksti Lukiosa väylä korkeakouluun.

Tämän porukan yhteistyöllä pitkiä kehitysaskeleita: (vasemmalta) Ari Saunamäki, opinto-ohjaaja SeAMK, Eija Putula-Hautala, opinto-ohjaaja SeAMK, Elina Nyrhinen, opinto-ohjaaja Seinäjoen lukio, Krista Nieminen, opinto-ohjaaja Kauhavan lukio (hankeaikana), Essi Hauta (takarivissä kolmas vasemmalta), TKI-asiantuntija SeAMK, Tiina Hietala (eturivissä kolmas vasemmalta), aluekehittäjä, SeAMK, Annika Pöytälaakso, jatkuvan oppimisen päällikkö, SeAMK, Kirsi Samppala, opinto-ohjaaja Kauhajoen lukio, Anne Yli-Sissala, opinto-ohjaaja Alajärven lukio, Katja Kaataja, TKI-asiantuntija, SeAMK.

"Kehitimme jo aiemmin mainiosti toimivan ammatillisen toisen asteen koulutuksen väylän ammattikorkeakouluun Seinäjoen koulutuskuntayhtymän kanssa. Luontevasti syntyikin ajatus, eikös tämä pitäisi ulottaa myös lukiokoulutukseen", kertoo projektipäällikkö Tiina Hietala Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

"Hankkeemme myös istui erinomaisesti vuonna 2022 tehtyyn lukiolain uudistukseen ja sen sisältämään toisen asteen koulutuksen jälkiohjausvelvoitteeseen", Hietalan kanssa tiiviinä työparina toiminut asiantuntija Essi Hauta täydentää.

Hankkeeseen osallistui noin 50 lukiolaista ja 20 opinto-ohjaajaa.

Toteuttaja Seinäjoen ammattikorkeakoulu toimi yhteistyössä Seinäjoen, Kauhajoen, Kauhavan ja Alajärven lukioiden kanssa. Hankkeen rahoittava viranomainen on Keski-Suomen ELY-keskus. 

Kysely lukiolaisille tärkeä osa hankevalmistelua

Keskeinen taustatyö hankevalmistelussa oli lukiolaisille tehty kysely. Vastausten määrä ylitti kaikki odotukset: neljästä hankelukiosta saatiin kaikkiaan 517 vastausta. Varsin laajoja pohdintoja sisältäneitä avoimia vastauksiakin tuli yli sata. Lukiolaiset kirjoittivat muun muassa epävarmuuden tuntemuksistaan ja jännityksestä tulevaisuuttaan pohtiessaan. 

"Kyselyyn vastanneiden lukiolaisten viesti oli selkeä: korkeakouluväylän mahdollisuudet jo lukioaikana on kiinnostava ja hyödyllinen mahdollisuus. Toiseksi kysely osoitti, että lukiolaisilla on paljon paineita ja pahoinvointiakin. He miettivät, pärjäävätkö lukiossa ja sen jälkeisessä tulevaisuudessa", Essi Hauta kuvaa.

Aluksi lukioiden opinto-ohjaajat hieman epäilivät, voivatko väylät oikeasti toimia. Kiinnostaisivatko ammattikorkeakoulun opinnot  jo lukioaikana ja miten ne edes aikataulutettaisiin?

Väylät aukenivat ja ohjaustyökalut valmistuivat

Hankkeen tuloksena rakentui kuusi 15 opintopisteen ammattikorkeakouluväylää, kurkistuskursseja sekä useita työkaluja ohjauksen avuksi. Niitä toki lukiolainen voi hyödyntää itsenäisestikin.

Erityisen käytetyksi työkaluksi osoittautui sinänsä aika yksinkertainen posteri Stepit lukiosta valmistuneelle. Siihen on koottu lukuisat eri mahdollisuudet, jotka ylioppilaalle ovat avoinna lukion jälkeen sekä linkkikokoelma lisätietojen lähteille.

"Me hanketoimijat emme osanneet arvatakaan, miten paljon posteria käytetäisiin. Idea työkaluun tuli muuten lukiolaisilta itseltään. He halusivat kootusti hahmottaa eri vaihtoehtoja: Mitä kaikkea minun pitää tehdä ennen opintojen aloittamista, kun saan jatko-opintopaikan? Miten järjestää välivuosi ja toimeentulo, jos on tarve pitää taukoa opinnoista? Nämä vain parina esimerkkinä", Essi Hauta konkretisoi.

Varsinaisten väylien lisäksi kehitettiin jokaisen väylän kurkistuskurssi. Niitä hyödyntävät ne lukiolaiset, jotka eivät vielä ole varmoja valinnoistaan tai joille 15 opintopisteen paketti on liikaa.

Väyläopintoihin liittyvä kehittämistyö jatkuu, vaikka hanke on jo päättynyt. Uusia muutoksia on tulossa. Muun muassa tavoitteena on pidentää väyläopiskelijan hakukelpoisuutta siten, että opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi väyläopintojen suorittamisen jälkeen kahden vuoden aikana.

Viestinnän kohderyhmät selkeänä alusta asti

Tiina Hietala ja Essi Hauta kertovat, että viestintää tehtiin alusta asti suunnitelmallisesti keskeiset kohderyhmät tunnistaen. Heitä tietenkin olivat lukiolaiset opinto-ohjaajineen ja kotijoukkoineen. Hankkeessa päätettiin myös viestiä väyläopinnoista aktiivisesti jo yhdeksäsluokkalaisille ja heidän huoltajilleen. Erittäin tärkeää näiden lisäksi oli Seinäjoen ammattikorkeakoulun sisäinen viestintä. 

"Ja kukapa muuten on parempi viestinviejä kuin väyläopintoja tekevä nuori. Saimme heitä viestintään mukaan tosi hyvin", Tiina Hietala iloitsee.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteistyö lukioiden kanssa jatkuu tiiviinä ja uusia avauksia on varmasti tulossa.

"On ollut hieno kokemus olla innostamassa nuoria ja avaamassa uusia reittejä! Kyllä suomalaisen koulutusjärjestelmän ehdoton vahvuus on, ettei umpiperiä ole. Aina on mahdollisuuksia", Tiina Hietala ja Essi Hauta kuvaavat tunnelmiaan. 

Kaikki hankkeen tuotokset ja työkalut on julkaistu verkossa (Seinäjoen ammattikorkeakoulun sivusto)

Hanketiedot

Hankkeen nimi: Lukiosta väylä korkeakouluun
Toteuttaja: Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy
Toimintalinja ja erityistavoite: Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen. Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
Aika: 1.6.2021–31.8.2023
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 197 220
Hankekoodi: S22456 

#TuloksiaLännestä