SeAMK kestävää kasvua tukemassa: case Nordic Digital Creations Oy

Yrittäjähenkisyys on vahvasti läsnä kaikessa Seinäjoen ammattikorkeakoulun toiminnassa. Yrittäjyyteen liittyviä hankkeita on jatkuvasti käynnissä useita, mutta vihreän siirtymän ajankohtaisuus ja kriittisyys loivat tarpeen suunnitella hanke, jossa keskitytään yritysten kestävän kasvun edistämiseen.

ämän vuoksi toteutettiin EAKR-rahoitteinen GreenGrow – pk-yritysten vihreän ja inklusiivisen kasvun tukeminen Etelä-Pohjanmaalla -hanke, jonka tavoitteena on ollut vauhdittaa eteläpohjalaisten pk-yritysten vihreää ja inklusiivista kasvua tukemalla yritysten TKI-toimintaa ja yhteistyöverkostoja. Tätä tavoitetta varten kehitettiin toimintamalli, jota testattiin kuuden kestävästä kehityksestä kiinnostuneen yrityksen kanssa. 

Yhdeksi pilottiyritykseksi lähti mukaan Nordic Digital Creations Oy, digitaalisia palveluita tarjoava tuore yritys. Digisihteerit-nimellä toimiva yritys on erikoistunut pienyrityksille tarjottaviin sihteeri- ja assistenttipalveluihin. Yrityksen tavoitteena on helpottaa pienyrittäjien arkea ja mahdollistaa yrittäjän tehokas ja tuottava ajankäyttö. Tällä hetkellä yritys suunnittelee kokonaisvaltaista sosiaalisen median hallinnointipalvelua, jota käyttämällä asiakasyritys voi ulkoistaa sosiaalisen median kautta tapahtuvan myynnin ja markkinoinnin täysin. Yritys työllistää tällä hetkellä yrityksen perustajan ja toimitusjohtajan Jenni Kähkösen lisäksi kolme vakituista työntekijää sekä freelancereita. Lisää kasvua on todennäköisesti tiedossa tulevaisuudessa, koska yrittäjien tarve some-markkinoinnin asiantuntija-avulle kasvaa jatkuvasti.

Täsmäajoitus uuden yrityksen kannalta

GreenGrow-hanke tulikin erinomaiseen aikaan vasta perustetun yrityksen kannalta, sillä pilotoinnissa yritys pääsi testaamaan ja yhteiskehittämään asiantuntijoiden kanssa hankkeen työkaluja. Tämä auttoi sekä uuden palvelukonseptin hiomisessa että laajemmin omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tarkastelussa. Pilotointi oli yrityksille ilmainen, ja se kerrytti yrityksille de minimis -tukea. 

Toimitusjohtaja Jenni Kähkönen (vas.) ja toimistopäällikkö Aletta Kuru (oik. EU-lippulogo tekstillä Euroopan unionin aluekehitysrahasto sekä logo Vipuvoimaa EU:lta.

Kuvassa: Toimitusjohtaja Jenni Kähkönen (vas.) ja toimistopäällikkö Aletta Kuru (oik.) 

Kähkönen kertoo olleensa tyytyväinen pilotointiprosessiin.

"Tämä oli mukava prosessi; oli hienoa olla mukana ideoimassa ja miettimässä syvällisemmin tätä koko palvelua erilaisista näkökulmista", Kähkönen kertoo. 

Ensimmäisessä työpajassa testattiin tutkimus-, kehittämis- ja innovointitoiminnan arviointityökalua, jonka tavoitteena on konkretisoida yrityksen vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Toinen työpaja keskittyi uuden palvelukonseptin ideointiin ja suunnitteluun Innovaatiocanvas-työkalun avulla.

"Kyllä kaikki nämä työkalut, joita on testattu, ovat toimineet hyvin. Tämähän on tosi hyvä prosessi palvelujen kehittämiseen", Kähkönen pohtii.

Hänen mukaansa työpajatyöskentely oli hyödyllistä erityisesti tuoreen yrityksen kehittämiskohteiden tunnistamisessa.

Yrittäjän kannattaa lähteä rohkeasti mukaan hankkeisiin!

"Parasta oli se, kun sai uusia näkökulmia. On menty pienellä ryhmällä eteenpäin, ja siksi on aina avartavaa, kun saa näkemyksiä myös ulkopuolelta. Kyllä tämä on herättänyt ajatuksia uudella lailla. Hankkeesta oli hyötyä, ja saamme siitä jatkossakin hyvää pohjaa erilaisten palveluprosessien syvempään kehittämiseen ja pohtimiseen sekä vahvuuksien ja kehityskohteiden havaitsemiseen, Kähkönen kertoo.

Hän kannustaa erityisesti uusia yrittäjiä lähtemään rohkeasti mukaan hankkeisiin. 

"Tuoreena yrittäjänä jää helposti kiertämään kehää omien ajatusten ja toimintaprosessien kanssa. Toisaalta voi myös ajautua innostuksissaan kehittelemään liian monia ideoita yhtäaikaisesti, mutta yhtäkään ei tarpeeksi syvällisesti. On siis tärkeää ja oivalluttavaa saada myös ulkopuolista näkemystä ja kokemusta, jotta välttyisi tällaisilta noidankehiltä."

Kähkönen kannustaa muitakin yrittäjiä osallistumaan hankkeisiin.

"Suosittelen ehdottomasti lähtemään hankkeisiin mukaan. Se vie vain pienen hetken aikaa, mutta antaa yritykselle arvokasta tietoa ja näkemystä siitä, mihin suuntaan ja miten toimintaa kannattaa lähteä kehittämään kestävästi sekä mihin asioihin on järkevää keskittyä."

GreenGrow – pk-yritysten vihreän ja inklusiivisen kasvun tukeminen Etelä-Pohjanmaalla – hanke (1.8.2021 – 31.8.2023) rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Rahoitus on saatu Etelä-Pohjanmaan liitolta.

Hanketiedot
Hankkeen nimi: GreenGrow – pk-yritysten vihreän ja inklusiivisen kasvun tukeminen Etelä-Pohjanmaalla
Toteuttaja: Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy
Toimintalinja ja erityistavoite: Toimintalinja 8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet, erityistavoite 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta
Aika: 1.8.20221–31.8.2023
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 180 928 €
Hankekoodi: A77498