Vuorovaikutus on ilo ja kuuluu jokaiselle

Vuorovaikutus, kommunikaatio, on ajoittain haastava laji kenelle tahansa. Vaikeuskerrointa tulee lisää, jos ihmisellä on vaikkapa jonkin häiriön, vamman, sairauden tai ikääntymisen aiheuttamia erityistarpeita.

"Jokaisen ihmisen tulee voida tulla kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi sellaisena kuin hän on. Kommunikaatio on erittäin tärkeä asia meille kaikille", kokkolalainen sosiaalialan yrittäjä Henna Sillanpää pohtii. 

Sillapää on työskennellyt parisenkymmentä vuotta erityisryhmien parissa. Vuorovaikutusasiat alkoivat kiinnostaa ja mietityttää häntä jo uran alkuvaiheessa lähihoitajan ja myöhemmin puhevammaisten tulkin työssä. Nyt Sillanpää työskentelee omassa yrityksessä Kommunikaatio ILOssa. Yritys tarjoaa kommunikaatio-opetusta ja ohjausta puhevammaisille ja kielihäiriöisille sekä heidän arjessaan mukana oleville henkilöille – niin lähipiirille kuin alan ammattilaisillekin. Sillanpään asiantuntemusta hyödyntävät esimerkiksi sairaanhoitopiirit, palveluasuntoyksiköt, koulut, päiväkodit, yritykset ja erilaiset yhteisöt. Hän on myös neuropsykiatrinen (NEPSY) valmentaja.

Henna Sillanpää hymyilee kuvassa ja pitää kädessään  pientä tabelttinäyttöä, jossa vuorovaikutuspassin etusivu.

 

Vuorovaikutuspassi taskussa

Työssään Henna Sillanpää kuuli kerta toisensa jälkeen, miten tiedon välittäminen eri osapuolten kesken erityistarpeisen ihmisen vuorovaikutuksen tarpeista, toiveista ja kyvyistä on tuskastuttavan hidasta. Erityisesti turhauttaa, kun on löydetty häntä palvelevia hyviä kommunikaatiokäytänteitä, mutta tieto sirpaloituu ja pahimmassa tapauksessa katoaa. 

Sillanpää alkoi pohtia asiaa toden teolla. Hän oivalsi, että ratkaisu voisi olla taskussa ja aina mukana, jos hyödynnettävänä olisi jonkinlainen mobiilisovellus. Alkoi Vilo-vuorovaikutuspassin kehittäminen (Vilo = vuorovaikutuksen ilo). Sillanpään kehitystyö arvioitiin niin hyväksi ja toimivaksi, että se sai EU:n aluekehitysrahaston yritysrahoitustukea (EAKR). Rahoituksen myöntäjä on Keski-Suomen ELY-keskus.

"Vilo-vuorovaikutuspassi toimii sekä kuvin että videoin. Toki sovellukseen voi myös kirjoittaa. Niin tukea tarvitseva, hänen läheisensä ja ammattilaiset voivat viedä sovellukseen kommunikaatiota auttavia tietoja. Sovelluksen avulla tieto liikkuu myös eri tukimuotoja järjestävien kesken", Sillanpää kuvaa toimintoja. 

EU:n hankerahoitusta myönnettiin pääasiassa sovelluksen pilottiversion tekemiseen, tietoteknisen osaamisen ja koodauksen hankintaan. Sovellusversio on parhaillaan seitsemän eri-ikäisen ja eri tavoin tukea tarvitsevan testaajan koekäytössä, ja heiltä saadaan arvokasta tietoa käyttäjäkokemuksesta. Henna Sillanpää sanoo, että sovelluksen tulee tietenkin toimia ongelmitta ja olla helposti käytettävä eri laitteilla ja käyttöjärjestelmillä. 

Tavoitteena myös kansainväliset markkinat

"Haluan omalta osaltani rakentaa Suomeen ympäristöjä, joissa jokainen kuullaan ja nähdään, mutta tähtään sovelluksella myös kansainvälisille markkinoille. Näen, että sille on paljon käyttömahdollisuuksia. Ajattelen, että sovellus voisi vastaisuudessa olla myös muistisairaiden ja heidän hoitonsa tukena."

Tähän saakka Sillanpää on esitellyt kehitystyön tuloksia ihan livenä erilaisissa tapaamisissa ja tilaisuuksissa. Nyt tarkoitus on tehdä isompaa markkinointia, jotta tieto leviää. Teknisessä kehitystyössä tavoitteena on, että sovellus olisi räätälöitävissä käyttäjän mukaan, siis palvelisi yksilöllisiäkin tarpeita.

"Kehitystyössä on oikein hyvä tekemisen meininki, ja aionkin hakea myös jatkorahoitusta. Nyt täytyy tulla autotallista ulos", Henna Sillanpää nauraa viitaten siihen, miten monet menestykseen nousseet kehittämisprojektit ovat tosiaankin käynnistyneet oman kodin autotallissa! Niin ja se yrittäjyys: se on Henna Sillanpään juttu. Hän kokee, että yrittäjänä hän voi edistää asioita, joita aidosti haluaa kehittää. Vahva on myös halu auttaa toisia ihmisiä. 

Lisätietoja

Vuorovaikutuspassin verkkosivusto 
Kommunikaatio ILOn verkkosivusto 


Hanketiedot

Hankkeen nimi: Vilo-vuorovaikutuspassi
Toteuttaja: Kommunikaatio Ilo Oy
Toimintalinja ja erityistavoite: Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi, erityistavoite 1.2. Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi
Aika: 1.6.2022–31.5.2023
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 29 996 €
Hankekoodi: A90050