Parempaa saavutettavuutta kestävällä ja ketterällä liikkumisella

Seinäjoki on vahvasti mukana kehittämässä uusia liikkumisen tapoja parantaakseen kaupungin saavutettavuutta sekä sujuvaa liikennettä kaupungin alueella. Seinäjoella käynnistettiin vuoden 2023 alussa Kestävä ja ketterä liikkuminen- hanke. Hankkeen tavoitteena on tukea kestävien ja ketterien innovatiivisten liikkumismuotojen tuloa markkinoille, tuoda tietoa kansallisista ja kansainvälisisistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioverkostoista (TKI-verkosto) alueen yrityksille sekä edistää TKI-ympäristön rakentumista alueelle sekä pyrkiä lisäämään yritysten TKI-yhteistyötä.

Etelä-Pohjanmaan ja Seinäjoen alueella onkin jo hyviä esimerkkejä kestävän liikkumisen ratkaisuista, ja näitä kehitetään ja laajennetaan edelleen tulevaisuudessa. Tällä hetkellä suunnitelmissa on pyöräteiden ja kävelyverkostojen lisääminen. Rakenteilla on myös uusi matkakeskus, jonka tavoitteena on sujuvoittaa matkaketjuja eri liikennemuotojen välillä. Toivottavasti pystymme hankkeen avulla tuomaan myös uusia innovatiivisia kestäviä liikennemuotoja koko maakunnan alueen liikennejärjestelmään.

Kestävä ja ketterä liikkuminen -hankkeella tuodaan uusia innovatiivisia liikkumisen muotoja alueelle esimerkiksi droonilogistiikkaa kehittämällä. Koska Seinäjoki on Länsi-Suomen liikenteen solmukohta, on tärkeää hyödyntää sen tuomaa potentiaalia liikenteen ketteröittämiseen ja monipuolistamiseen. Hankkeessa onkin ehditty jo tehdä useita selvitys- ja lausuntotöitä nykyisistä liikenneinfran parannussuunnitelmista. 

Saavutettavuus: Kestävää ja ketterää liikkumista Seinäjoella, EU:n lippulogo tekstillä Euroopan unionin osarahoittama sekä kuva Seinäjoen keskustasta.

Kestävän liikkumisen edistämiseksi on tärkeää panostaa joukkoliikenteeseen sekä kevyen liikenteen sujuvoittamiseen. Seinäjoella on jo käytössä joukkoliikenneverkosto, joka tarjoaa vaihtoehdon yksityisautoilulle. Tämän lisäksi alueella kehitetään myös muita perinteisiä kestäviä liikennemuotoja, kuten pyöräilyä ja kävelyä, joita tuetaan laajemmilla hyväkuntoisilla pyöräteillä ja kävelyreittiverkostoilla. Toinen tärkeä keino kestävän liikkumisen edistämiseksi on sähköautoilun lisääminen. Sähköautojen käyttö on ympäristöystävällinen vaihtoehto perinteisille polttomoottoriautoille, ja se auttaa vähentämään ilmansaasteita sekä ilmastopäästöjä. On tärkeää myös tarjota riittävästi latausasemia, jotta sähköautojen käyttö olisi mahdollisimman helppoa ja kätevää.

Saavutettavuus on liikennejärjestelmän mittari

Liikennejärjestelmäanalyysissä saavutettavuus on mittari, jolla voidaan arvioida liikennejärjestelmän toimivuutta ja yhdenvertaisuutta. Liikennejärjestelmäanalyysissä saavutettavuus liittyy siihen, miten helposti erilaiset käyttäjäryhmät voivat liikkua ja käyttää liikennejärjestelmää.

Kestävän liikkumisen tavoitteena on vähentää liikenteen aiheuttamia päästöjä ja ympäristövaikutuksia sekä edistää terveyttä ja hyvinvointia. Kestävien ja ketterien innovatiivisten liikkumismuotojen tuloa markkinoille onkin tärkeä tukea, koska se rohkaisee yrityksiä kehittämään ja markkinoimaan uusia kestäviä liikkumisratkaisuja, jotka ovat parempia ympäristön kannalta ja joustavampia kuluttajien tarpeisiin. Tämä edistää kestävää kehitystä ja kuljetusalan muutosta kohti kestävämpiä vaihtoehtoja. 

Kansallisten ja kansainvälisten TKI-verkostojen tuominen alueen yritysten hyödynnettäväksi on oleellinen osa innovatiivisten liikkumismuotojen kehittämistä ja markkinoille saattamista. Verkostojen kautta yritykset löytävät yhteistyökumppaneita, saavat uutta tietoa ja teknologiaa, sekä hyödyntävät resursseja, joita heillä ei ehkä ole yksin saatavilla.

Ketterät ja kestävät liikkumisratkaisut voidaan linkittää osaksi kaupunkisuunnittelua ja liikennejärjestelmän kehittämistä, jolloin ne mahdollistavat sujuvan, turvallisen ja kestävän liikkumisen kaikille kaupunkilaisille.

Hanketta toteuttaa Into Seinäjoki Oy EU:n aluekehitysrahaston osarahoittamana. 

Lisätietoja

Aki Kytölä, logistiikan asiantuntija, Into Seinäjoki Oy, puh. 044 557 3001, sähköposti muotoa etunimi. sukunimi (at)intoseinajoki.fi 


Hanketiedot

Hankkeen nimi: Ketterä ja kestävä liikkuminen
Toteuttaja: Into Seinäjoki Oy
Toimintalinja ja erityistavoite: Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi, erityistavoite T1.1.Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen
Aika: 1.1.2023–28.2.2025
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 210 011 € 
Hankekoodi: A80040