Yhteisöllisyyden rakentaminen onnistuu etänäkin 

Työhyvinvointi on aina ajankohtainen aihe, eikä sen merkitystä voi liikaa korostaa. Tyhjästä ja itsestään työhyvinvointi ei rakennu, mikä tiedetään toki muutenkin, mutta suuresti laajentuneen etätyön myötä siihen on tullut uusia näkökulmia.

Samaan aikaan, kun pyritään ymmärtämään etätyön tuomia hyvinvoinnin haasteita, monissa yrityksissä tuskaillaan myös tekijäpulan kanssa. Työvoiman saatavuusongelmat koskevat ehkä vähän yllättäenkin myös monia mikro- ja pk-yrityksiä.

Voiko mahdollisuus etätyöhön auttaa osaajapulassa? Miten etätyöympäristö pitäisi rakentaa, että kaikki siinä toimivat tuntevat olevansa osa joukkoa nimeltä me?

"Kaikkeen etätyö ei tietenkään ole vastaus, mutta oikein hyödynnettynä se lisää työhyvinvointia sekä helpottaa saamaan työntekijöitä ja pitämään heidät", sanoo projektipäällikkö Jaana Mähönen Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

Hänen ja projektisuunnittelija Satu Hovisalmen vetämä Keski-Suomen ELY-keskuksen Monipaikka-hanke auttaa mikro- ja pk-yrityksiä paitsi löytämään työvoimaa, myös parantamaan tuottavuutta edistämällä etätyöskentelyä ja digitaalisuutta alasta riippumatta. Oivallukset ja tulokset hyödyntävät laajasti muitakin työyhteisöjä. Hanketta rahoittaa Euroopan unionin sosiaalirahasto (ESR).

 

Oletko muuten tullut ajatelleeksi, että vaikkapa siivousalallakin on työtehtäviä, joita voi tehdä paikasta riippumatta! Näitä ovat esimerkiksi hankinnat ja työohjeet.

Omaan työhön halutaan vaikuttaa

"Työn mahdollistaminen etänä siellä, mihin se parhaiten sopii tehtäväksi, säästää aikaa ja rahaa. Työtyytyväisyys kasvaa, kun omaan työhön voi vaikuttaa. Terveyspalveluyritys Mehiläisen selvityksen mukaan etätyö on selkeästi myös vähentänyt sairastavuutta", Jaana Mähönen kertoo.

Hän tietää kyllä varsin tarkkaan etätyön ongelmakohdatkin.

"On myös työntekijöitä, joiden stressi on etätyössä kasvanut.  Se on ollut seurausta eri syistä: joidenkin on ollut vaikea järjestää kotioloissa rauhallista työpistettä, yhteys työkavereihin on kärsinyt tai kaikki esihenkilöt eivät tunnu luottavan työntekijöihinsä. Ajattelen kuitenkin, että kun ongelmat tiedetään, niitä voidaan ryhtyä myös aktiivisesti ratkomaan."

Monipaikka-hanke on pureutunut teemoihin järjestämällä mikro- ja pk-yrityksille konsultointia, koulutuksia ja webinaareja, joissa on pohdittu aiheita, Kuinka asiakkaita saadaan ja kuinka heidät saa myös pidettyä etänä, Etätyön lainsäädäntö, vakuutukset ja verotus sekä Aivot etätyössä. Tekeillä on myös työkalu, joka auttaa jakamaan tehtäviä oikeissa paikoissa toteutettaviksi. Lisäksi valmistuu etätyön opas, jossa avataan toimivia rekrytointiprosesseja, etätyön perehdytysmalleja ja työntekijän pitovoiman osatekijöitä. Yrityksissä kun ei riitä, että saadaan tekijöitä taloon, vaan heistä täytyy pystyä myös pitämään kiinni. 

Hankkeeseen on osallistunut yrityksiä monilta toimialoilta: muun muassa asiantuntijapalveluita tuottavia yrityksiä, isännöintialan yrityksiä sekä yrityksiä niin palvelualoilta kuin teollisuudestakin.

Vuorovaikutus, yhteisöllisyys ja perehdytys kuntoon

"Lainmukainen toiminta ja kunnossa olevat vakuutukset ovat tärkeitä, mutta eivät ne riitä yrityksen tuloksen tekemiseen. Sellaisten asioiden kuin vuorovaikutuksen, yhteisöllisyyden ja työhön perehdytyksen tulee olla kunnossa. Tähän yritykset ovat aidosti myös havahtuneet, " projektisuunnittelija Satu Hovisalmi näkee.

Juuri nuo tekijät ovat keskeisiä siinä, että yrityksissä on vetovoiman lisäksi myös työntekijöiden pitovoimaa. Henkilöstön tiuha vaihtuvuus ja alituiset rekrytointiprosessit saattavat kasvaa taakaksikin.

Kun rekrytointeihin on päätetty lähteä, ne kannattaa hoitaa mallikkaasti, jotta oikeat tekijät löytyvät. 

"Seuraavana vaiheena sitten on huolellinen perehdytys. Hyvin hoidettu perehdytys avaa selkeästi työn tavoitteet sekä luo osaltaan yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta. Nämä asiat kantavat myös, kun työtä tehdään etänä", Hovisalmi sanoo.

Lisätietoja löydän hankkeen omalta sivustolta: Monipaikka (ELY-keskuksen sivusto)


Hanketiedot

Hankkeen nimi: Monipaikka
Toteuttaja: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus.
Toimintalinja ja erityistavoite: Toimintalinja 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, ertiyistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
Aika: 1.9.2021–31.12.2023
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 476 000 €
Hankekoodi: S22567