Lastensuojelun jälkihuolto muutostuulissa

Keskiviikko 10.4.2024 klo 13.00 –  15.30

Lastensuojelun jälkihuollon ikärajaa on laskettu 25 ikävuodesta 23 ikävuoteen. Miten muutos vaikuttaa tukeen ja palveluun – miten haasteisiin rakennetaan yhdessä ratkaisuja? Jaa näkemyksesi SOILAn jälkihuollon teemafoorumissa. Arviolta jopa 3000 nuorta siirtyy lakimuutoksen vuoksi pois jälkihuollon palveluista kevään 2024 aikana. Jälkihuollossa olevat ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Jopa 40 % nuorista on koulutuksen, työelämän ja varusmiespalveluksen ulkopuolella eli NEET-tilanteessa. Tarve palveluiden uudistamiselle nuorilähtöiseksi ja tukevaksi kokonaisuudeksi myös jälkihuollosta pois siirtymiseen näkökulmasta on suuri.