Hyppää sisältöön
Suomen kartta Etelä-Suomen alue merkittynä

Etelä-Suomi

Tervetuloa rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osioon. Täältä löydät tietoa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) sekä Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) rahoituksesta. 

EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoitus Etelä-Suomessa

Tervetuloa rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osioon. Täältä löydät tietoa EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauteen 2021–2027 liittyvistä ajankohtaisista asioista, rahoitettavien kehittämistoimien maakunnallisista painopisteistä sekä rahoituksen hakemisesta Etelä-Suomessa.

Etelä-Suomessa EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoituksen myöntämisestä vastaa neljä rahoittajaviranomaista: Etelä-Karjalan liitto, Uudenmaan liitto, Hämeen ELY-keskus sekä Keski-Suomen ELY-keskus.  

Maakuntien liitot rahoittavat alueillaan EAKR- ja JTF-rahastojen aluekehittämishankkeita. Kukin maakunta valitsee oman alueensa kehittämisen painopisteet ja rahoitettavat hankkeet. Uudenmaan liitto koordinoi Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen liittojen rahoitustehtäviä. Etelä-Karjalan liitto on rahoitusta välittävä toimielin omalla alueellaan.

Etelä-Suomessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten alue- ja rakennepolitiikan rahoitustehtäviä (EAKR, ESR+ ja JTF) hoitaa Hämeen ELY-keskus ja Varsinais-Suomen maakunnassa Keski-Suomen ELY-keskus.

Sisältöjulkaisija

Hakuajat

Avaamme Hämeen ELY-keskuksessa toisen hakukierroksen toimintalinjalle 2 (Hiilineutraali Suomi) Etelä-Karjalassa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä sekä Uudellamaalla. Järjestämme hakuinfon 5.4. klo 10.00–12.00 Teams-kokouksena.

Etelä-Karjalan liitto avaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) rahoitushaut ajalle 15.4.–10.5.2024.

Tervetuloa Etelä-Karjalan liiton EAKR-rahoitushaun ideapajaan 30.5. klo 9-11!