Hyppää sisältöön

Valtakunnallinen hankehaku vammaisten oikeuksien vahvistamiseksi on käynnistynyt

Julkaisuajankohta 4.6.2024 9.19
Tiedote

ESR+ -teemaohjelmassa Yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen, huono-osaisuuden torjunta on avattu hankehaku vammaisten oikeuksien vahvistamiseksi YK:n vammaissopimuksen mukaisesti.

Haku on käynnissä ajalla 27.5.2024 - 30.8.2024.

Järjestämme hakuinfon torstaina 13.6. klo 9.30–11.30 Teams-kokouksena.

Valtakunnallinen teema pyrkii vahvistamaan heikoimmassa työmarkkina-asemassa ja suurimmassa huono-osaisuusriskissä olevien henkilöiden aktiivista toimijuutta ja osallisuutta. Tavoitteinamme on esimerkiksi kohderyhmään kuuluvien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen, jotta heillä olisi riittävät voimavarat pyrkiä aktiivisesti parantamaan omaa ja tarvittaessa myös läheistensä elämäntilannetta.

Avoinna olevassa haussa pyritään edistämään YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa, erityisesti lisäämällä tietoisuutta vammaisten henkilöiden oikeuksista sekä edistämällä itsenäisen elämän ja osallisuuden toteutumista.

Hanketoiminnalla tavoitellaan uudenlaisia ratkaisuja ja kehitetään ja otetaan käyttöön toimintamalleja vammaispalveluissa. Lisäksi tavoitellaan tietoisuuden lisäämistä vammaisten henkilöiden oikeuksista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Rahoitettavissa hankkeissa korostetaan vammaisten henkilöiden osallisuuden sekä vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden edistämistä läpileikkaavina periaatteina.

Huomioimme hankehaussa erityisesti 1.1.2025 voimaan tulevan vammaispalvelulain. Etsimme kehittämishankkeita tulevan vammaispalvelulain sisältöjen huomioimiseksi ja toimeenpanemiseksi vammaispalvelujen toimintakentällä.

Teeman rahoitusta välittävänä toimielimenä toimii Hämeen ELY-keskus ja teeman sisältöä ohjaa Sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

Hämeen ELY-keskuksen yhteyshenkilö:

Rahoitusasiantuntija Juulia Hutri
juulia.hutri(at)ely-keskus.fi

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteyshenkilöt:

Erityisasiantuntija Henna Leppämäki (osallisuus ja yhdenvertaisuus)
Erityisasiantuntija Tea Hoffrén, (vammaispolitiikka)
Erityisasiantuntija Kaarina Tuokko (vammaispalvelut)
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Valtakunnallinen