Hyppää sisältöön

Valtakunnallinen Työmarkkinoiden kohtaanto -teema: neljä hankehakua 1.7.–27.9.2024

Julkaisuajankohta 2.7.2024 10.55
Tiedote
Valtakunnallinen Työmarkkinoiden kohtaanto -teema: neljä hankehakua 27.9.2024 saakka, EU-lippulogo tekstillä Euroopan unionin osarahoittama sekä ikoni, jossa tienviitat.

Työmarkkinoiden kohtaannon valtakunnallisessa teemassa sekä EU-tason että kansallisia strategisia tavoitteita tuetaan kehittämällä valtakunnallisia toimenpiteitä työvoiman kohtaannon ja liikkuvuuden edistämiseksi. Hakuinfot 12.8., 13.8., sekä 22.8.

Valtakunnallisen Työmarkkinoiden kohtaanto -teeman koordinaatiohanke tukee ja koordinoi teeman sisältöjä tuottavia alahankkeita. Koordinaatiohanketta toteuttaa Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeiden rahoittavana viranomaisena toimii Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Hakuinfot

Hakuinfot järjestetään Teams-tilaisuuksina seuraavasti: 

Kokeneiden osaajien ja työn kohtaannon parantaminen -hankehaku

Kehittämistoiminnan tavoitteena on parantaa eri toimijoiden ja toimialojen yhteistyötä sekä edistää työmarkkinoiden kohtaantoa ja ammatillista liikkuvuutta. Hankkeissa tehtävät toimenpiteet tukevat toimijoiden osaamisen, yhteistyön ja/tai monialaisten palvelujen hyödyntämistä. Toimenpiteiden odotetaan tukevan hallitusohjelman mukaisesti yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä ja laajaa kumppanuutta.

Toiminnan pääasiallisena lopputuloksena hankkeisiin osallistuvat, kohderyhmään kuuluvat, ovat työllistyneet, työurien pidentymistä on edistetty, työmarkkinoiden kohtaanto on parantunut sekä organisaatioiden osaamista ja valmiuksia muutoksiin on lisätty. Palvelujen, toimintamallien, yhteistyön ja ohjauksen kehittämisellä on edistetty työvoiman, ml. erityisryhmät, ammatillista liikkuvuutta sekä työllistymistä. Kehitetyt ja pilotoidut palvelut sekä toimintamallit on otettu laajasti käyttöön.

Lue lisää ja hae (EURA2021) 

KV-osaajien ja erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden integroitumisen edistäminen Suomen työmarkkinoille -hankehaku 

Toiminnan pääasiallisena lopputuloksena hankkeisiin osallistuvien osaaminen tunnistetaan aiempaa paremmin ja osaaminen vastaa työelämän tarpeisiin niin, että työmarkkinoiden kohtaanto on parantunut. 

Luovan osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen on vahvistunut. Organisaatioiden osaamista ja valmiuksia muutoksiin on lisätty sekä työurien pidentymistä on edistetty. Palvelujen, toimintamallien, yhteistyön ja ohjauksen kehittämisellä on edistetty työvoiman, ml. erityisryhmät, opiskelua, ammatillista liikkuvuutta sekä työllistymistä. Kehitetyt ja pilotoidut palvelut sekä toimintamallit on otettu laajasti käyttöön.

Lue lisää ja hae (EURA2021)

Kohtaantohaasteisiin vastaaminen osaamista lisäämällä

Hankkeiden kehittämistoiminnan tulee kohdistua yhteen tai useampaan seuraavista kehittämisteemoista:

 • Työnantajaosaamisen kehittäminen osana veto- ja pitovoiman kehittämistä
 • Rekrytointiosaamisen vahvistaminen, työnantajien imago/brändityö
 • Kehitetään työnantajien ja yritysten osaamistarpeiden ennakointi- ja sanoittamisosaamista
 • Kehitetään toimenpiteitä, jotka auttavat yksilöitä ja työnantajia tunnistamaan ja löytämään omiin tarpeisiinsa sopivia osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia
 • Kehitetään työnantajan muutos- tai sopeuttamistilanteissa rekrytoinnin palveluihin toimenpiteitä, joilla sanoitetaan ja/tai tunnistetaan työnhakijoiden/työntekijöiden osaamista
 • Työssä olevien oman osaamisen tunnistamista ja sanoittamista lisäävät toimenpiteet
 • Pyritään nopeuttamaan työnhakijoiden työllistymistä kohdennetun ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen avulla
 • Kehitetään ala- ja aluekohtaisia työelämän tarpeisiin nopeasti vastaavia ratkaisuja, jotka mahdollistavat nopeat siirtymät työelämään joko alanvaihdon kautta tai suoraan työllistymällä
 • Ammatillisen koulutuksen nopeat ja kohdennetut ratkaisut työnantajien muutos- ja sopeuttamistilanteisiin (positiiviset ja negatiiviset rakennemuutostilanteet)

Lue lisää ja hae (EURA2021)

Työvoima- ja osaamistarpeiden ennakointityön kehittäminen -hankehaku 

Hankkeiden kehittämistoiminnan tulee kohdistua yhteen tai useampaan seuraavista kehittämisteemoista: 

 • Kehitetään ylialueellisia ennakointityön ratkaisuja, joiden avulla tuetaan alueellista ja valtakunnallista työvoima- ja osaamistarpeiden ennakointia ja ennakointitiedon hyödyntämistä uudessa toimintaympäristössä
 • Ennakointi- ja osaamisverkostojen kehittäminen niin, että ne mahdollistavat toimijoiden yhteistyön ja tiedonvaihdon TE24-uudistuksen jälkeisessä toimintaympäristössä. 
 • Kehitetään ja hyödynnetään ennakointityön digitaalisia ratkaisuja tai alustoja toimintamallien, yhteistyön ja ohjauksen kehittämisessä. Ratkaisujen ja alustojen avulla edistetään alueellista ja valtakunnallista työvoiman ammatillista liikkuvuutta sekä työllistymistä
 • Kehitetään / selvitetään tekoälyn mahdollisuuksia käytettäväksi työkaluksi esimerkiksi ennakointitiedon koostamisen tueksi ja sen hyödyntämiseksi osaamisen tunnistamisessa
 • Alueellisen ennakoinnin kehittäminen ja varautuminen positiivisiin ja negatiivisiin rakennemuutostilanteisiin 
 • Kehitettävät työkalut/alustat tulee olla vapaasti hyödynnettävissä valtakunnallisesti esimerkiksi työllisyysalueiden sekä muiden ennakointityötä tekevien organisaatioiden ja henkilöiden käytössä

Lue lisää ja hae (EURA2021)

Lisätietoa hankehausta

Rahoitusasiantuntija Satu Tuimala, Keski-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 024 019, sähköposti muotoa [email protected]

Seuraa myös somekanaviamme! 

LinkedIn: @Keski-Suomen ELY-keskus 
@elykeskisuomi ja @Rakennerahastot
Facebook: @Länsi-Suomen ja @Rakennerahastot 

Etelä-Suomi Itä-Suomi Länsi-Suomi Pohjois-Suomi Valtakunnallinen