Hyppää sisältöön

HAKU AVOINNA: Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitushaku avautuu Lahdessa

Julkaisuajankohta 17.6.2024 7.00
Tiedote
Haku on avoinna

Uudenmaan liitto avaa yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haun. Rahoitus toteuttaa Lahden kaupunkiseudun ja valtion välistä innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusta vuosille 2021–2027. Haku on avoinna 17.6.–30.8.2024.

Nyt avattava haku kohdistuu Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman toimintalinjaan 1: Innovatiivinen Suomi sekä toimintalinjaan 2: Hiilineutraali Suomi ja niiden erityistavoitteisiin:

  • 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen
  • 1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen
  • 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
  • 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Haettavien hankkeiden tulee toteuttaa valtion ja Lahden kaupunkiseudun välistä innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusta ja sen strategisia painopistealueita:

  • Kaupunkien hiilineutraali kiertotalous
  • Kansainvälinen urheiluliiketoiminta

 

Rahoituksen haku EURA 2021 -järjestelmässä


Haun tarkat sisällöt esitellään hakuilmoituksessa EURA 2021 -järjestelmässä

Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR- ja valtion rahoitusta on nyt avatussa haussa jaossa yhteensä enintään noin 730 000 euroa. Hankkeille myönnettävä tuki on enintään 60 % kokonaiskustannuksista. Lahden kaupungin ekosysteemisopimuksen johtoryhmän päätöksen mukaisesti jokaisessa hankkeessa vähintään yhdellä hankkeen toteuttajista tulee olla toimipaikka Päijät-Hämeen alueella. 

Lahden kaupungin ekosysteemisopimuksen johtoryhmä tekee esityksen rahoitettavista hankkeista. Rahoittavana viranomaisena toimii Uudenmaan liitto, joka tekee hankkeille juridiset rahoituspäätökset. Uudenmaan liitto neuvoo hankehallinnossa ja tuen hakemisessa, mutta hankkeiden sisällöllisissä asioissa kannattaa kääntyä kaupungin yhteyshenkilöiden puoleen.
 

 


Lahti on yksi Suomen Innokaupungeista, jotka toteuttavat ekosysteemisopimuksia. Innokaupungit ovat uuden ajattelun tukijoita ja kirittäjiä, muutoksen edelläkävijöitä. Tavoitteena on vauhdittaa elinkeinoelämän uudistumista ja kestävien ratkaisujen käyttöönottoa kaupungeissa. Innokaupungit tukevat innovaatioita, soveltavat tutkimusta ja tekevät kokeiluita. 
Innokaupungit 
Kestävä kaupunkikehittäminen | Rakennerahastot 


 

Lisätietoja


Yhteystiedot Lahden kaupungilla
Henna Eskonsipo-Bradshaw, elinvoimajohtaja
puh. 044 482 0838
[email protected]
 

Yhteystiedot Uudenmaan liitossa  
Pirjo Jokinen, erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
EAKR-hankkeiden rahoitus
puh. 040 662 4918
[email protected]

Hanna Laaksonen, erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
EAKR-hankkeiden rahoitus, kestävä kaupunkikehittäminen ja Uusimaa
puh. 040 574 8930
[email protected]


 

Etelä-Suomi