Hoppa till innehåll

ERUF-ansökningsomgång för hållbar stadsutveckling öppnas i Lahtis stad

Utgivningsdatum 17.6.2024 7.00
Pressmeddelande
Haku on avoinna

Nylands förbund öppnar i samarbete med Lahtis stad ansökan om ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling. Det är fråga om en ansökan i ett steg. Med finansieringen genomförs ekosystemavtalet för innovationsverksamheten mellan Lahtis stadsregion och staten under åren 2021–2027. Ansökan är öppen 17.6–30.8.2024.

Utlysningen gäller insatsområde 1: Ett innovativt Finland i programmet Ett förnybart och kompetent Finland samt insatsområde 2 i samma program: Ett klimatneutralt Finland och deras särskilda mål:

  • 1.1 Förbättring av forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik
  • 1.3 Förbättra de små och medelstora företagens tillväxt och konkurrenskraft
  • 2.1 Främja energieffektivitetsåtgärder och minska växthusgasutsläpp
  • 2.3 Främja övergången till cirkulär ekonomi

De projekt som söker finansiering ska genomföra ekosystemavtalet för innovationsverksamheten mellan staten och Lahtis stadsregion och dess strategiska prioriteringar:

  • Klimatneutral cirkulär ekonomi i städer
  • Internationell idrottsaffärsverksamhet

 

Ansökan om finansiering via EURA 2021-systemet

Ansökningarnas närmare innehåll framgår av ansökningsannonserna som finns i EURA 2021-systemet

Under denna ansökningsomgång beviljas sammanlagt högst cirka 1,4 miljoner euro för projekten. Det ERUF-stöd och statliga stöd som beviljas är högst 60 % av projektets totala kostnader. Finansieringsbesluten baserar sig på en bedömning enligt urvalskriterierna, och finansiering beviljas till de projektansökningar som fått de största poängen. Vid bedömningen ska ansökan få minst 60 procent av det särskilda målets maximipoäng för att projektet kan få finansiering under den här ansökningsomgången. 

Stadens ledningsgrupp lägger fram ett förslag om de projekt som ska finansieras. Nylands förbund, som är finansierande myndighet, fattar de juridiska finansieringsbesluten för projekten. Nylands förbund ger också handledning i fråga om projektförvaltning och ansökan om stöd. Information om projektens innehåll ges av stadens kontaktpersoner.

 


Inom helheten Innoverande städer och samhällen förverkligas hållbar stadsutveckling och ekosystemavtal. Innostäder stärker sin kompetens och sina samarbetsnätverk under temana grön omställning, digital teknologi och välfärd. Innostäderna skapar världens bäst fungerande experiment- och innovationsmiljö före år 2030. Hållbar stadsutveckling | Strukturfonderna


 

Ytterligare information

Kontaktpersoner vid Lahtis stad

Henna Eskonsipo-Bradshaw, livskraftsdirektör
0 44 482 0838, [email protected]

Kontaktpersoner vid Nylands förbund   
Pirjo Jokinen, sakkunnig
tfn 040 662 4918

[email protected]

Hanna Laaksonen, sakkunnig
tfn 040 574 8930
[email protected]


 

Södra Finland