Hyppää sisältöön

Hämeen ELY-keskus myönsi EU-rahoitusta toukokuussa n. 5 miljoonalla eurolla

Julkaisuajankohta 19.6.2024 10.53
Tiedote

Rahoitus jakautui Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan alueille sekä ylimaakunnallisille ja valtakunnallisille hankkeille. Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) myönsimme yrityksen kehittämisavustuksena sekä ympäristöministeriön hallinnonalan valtakunnallisena rahoituksena yhteensä n. 1,8 miljoonaa euroa. Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+) myönsimme yhteensä n. 2,4 miljoonaa euroa sekä JTF-rahastosta n. 806 000 euroa.

Kiertotalouden innovointia valtakunnallisesti kuuden oppilaitoksen voimin

Hämeen ELY-keskuksen rahoittamien ympäristöhankkeiden (EAKR) sarja sai toukokuussa jatkoa. KIRA CIRCULARIS on kuuden rakennusalaan erikoistuneen ammattikorkeakoulun yhteishanke (hankkeen toimijat löydät hankelistauksen kohdassa Valtakunnallinen), jossa oppilaitosten tutkimusympäristöt ja laboratorioalustat palvelevat pk-yrityksiä kiertotalouden edistämisessä. Hankkeen aikana kiertotalouden edistämiseen valjastettavat laboratoriot ja niiden tarjoamat mahdollisuudet kuvataan Tiede ja tutkimus -portaaliin.

Hankkeessa haetaan laajaa vaikuttavuutta lukuisten kiertotalouden teemojen ympärillä ja laajan valtakunnallisen yhteistyöverkoston avulla. Näkökulmina ovat materiaalikierto, uudelleen käytettävät tai -valmistettavat rakennusosat sekä purettavaksi suunniteltavat ja suunnitellut rakennukset. Hankkeessa syntyy uudenlainen rakennusalan yritysten kiertotaloutta tukeva ekosysteemi ja yhteistyön avulla tavoitellaan uusien tuotteiden, palveluiden ja innovaatioiden toteutumista.

Kehitysvammaisille nuorille uusi mahdollisuuksia osallisuuteen

Osallisuus ja yhdenvertaisuus olivat toukokuun keskeisiä teemoja Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) hankkeissa. Kaakkois-Suomen Elämä omaksi -hanke edistää kehitysvammaisten ja muiden samankaltaista tukea tarvitsevien henkilöiden osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toiminnot käynnistyvät syksyllä 2024 ja jatkuvat vuoden 2026 loppuun.

Hankkeella on kolme tavoitetta:

  1. Kehitysvammaiset nuoret ja aikuiset voivat viettää aikaisempaa aktiivisempaa vapaa-aikaa ja saada uusia ihmissuhteita.
  2. Kehitysvammaiset nuoret ja aikuiset saavat mahdollisuuksia ja valmiuksia vaikuttaa heille suunnattuun tukeen ja palveluihin sekä yhdistysten toimintaan.
  3. Kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten yhteiskunnalliset taidot ja työelämävalmiudet paranevat ja tuetun työn mahdollisuudet lisääntyvät.

Katso videomme ESR+-hankehakemuksen käsittelyprosessin vaiheista:

Etelä-Suomi Valtakunnallinen