Hyppää sisältöön

ESR-tyyppisellä JTF-rahoituksella kehitetään digitaalista liiketoimintaa ja tekoälyosaamista Pohjois-Pohjanmaalla

Julkaisuajankohta 19.6.2024 12.52
Tiedote
Opiskelijat kuuntelevat hankkeeseen liittyvää opetusta.
Hankkeen projektiasiantuntija Veera Mahlakaarto pitämässä tekoäly hakukoneoptimoinnissa -työpajaa hankkeeseen osallistuville yrittäjille. Kuvaaja projektipäällikkö Mika Määttä.

Oulun ammattikorkeakoulu haki Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta ESR-tyyppistä JTF-rahoitusta Digitaalisen liiketoimintaosaamisen tietojen ja taitojen kehittäminen tekoälyn aikakaudella (Digitaili) -hankkeeseen.

Hankkeessa toteutuu Oulun ammattikorkeakoulun ja BusinessOulun yhteinen visio, missä Oulun seutu on paras paikka Suomessa harjoittaa digitaalista liiketoimintaa.

 

Yritykset, jotka kykenevät hyödyntämään tekoälyn mahdollisuuksia, voivat olla tuottavampia ja erottua kilpailijoistaan saavuttaen parempia tuloksia. 
Lähde: Digitaili-hankkeen verkkosivu, Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK).

Hankkeeseen sisältyy mm. Digitaili-koulutuksen järjestäminen. Ensimmäinen koulutus käynnistyi helmikuussa 2024. Viisi koulutusmoduulia on mahdollista opiskella oman tarpeen mukaan saman vuoden aikana. Koulutuksen kohderyhmänä ovat alueen ihmiset, jotka kokevat tarvitsevansa digitaalista liiketoimintaa ja tekoälyä oman työnsä kehittämiseen. Aihepiiriin liittyviä tapahtumia Henkilökuva videoklipistä. ​​​​​​​järjestetään yhteistyössä BusinessOulun kanssa, jotta kiireinen mikroyrityskin voi osallistua koulutukseen oman liiketoiminnan pyörittämisen ohella.

       Hankkessa on tarkoitus seurata myös tekoälyn kehitystä, testata työkaluja ja tuoda uutta tietoa koulutukseen. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on kouluttaa oppilaitoksissa myös opettajia ja kehittää tekoälyyn liittyviä koulutussisältöjä. 

Video: Mika Määttä kertoo Digitaili-hankkeesta (youtube.com)

​​​​​​​

ELY-keskukselta myönteinen rahoituspäätös

ESR-tyyppisten JTF-hankkeiden rahoitus on suunnattu mm. oppilaitoksille, kunnille sekä järjestöille ja haku tapahtuu EURA 2021 -järjestelmässä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoitusasiantuntija Sonja Kuvaja käsitteli Oulun ammattikorkeakoulun Digitaili-hankkeen rahoitushakemuksen, valmisteli hankepäätöksen sekä kävi hankeneuvotteluja hakijan kanssa.

      ​​​​​​​"Hanke toteuttaa hyvin JTF:n tavoitetta niiden alueiden tukemiseksi, jotka kärsivät eniten turpeen energiakäytöstä luopumisen negatiivisista vaikutuksista. Hankkeella lisätään uudenlaista osaamista Henkilökuva videoklipistä. ​​​​​​​työelämän tarpeisiin: tekoälyosaaminen tukee yritysten kasvun, kannattavuuden ja kilpailukyvyn lisäksi osaavan työvoiman saantia sekä alueen elinkeinotoiminnan uudistamista. Hankkeelle myönnettiin tukea yhteensä 408 224 euroa, tukiprosentilla 80 %. Lisäksi hanketoimija osallistuu itse 20 % omarahoituksella hankkeen rahoittamiseen. Hanke on kolmivuotinen ja toteutetaan ajalla 1.9.2023–31.8.2026.", Sonja Kuvaja kertoo.

Video: Sonja Kuvaja kertoo rahoituksen hakemisesta (youtube.com)

 

Rahoitusta ihmisille suunnattuihin kehityshankkeisiin

ELY-keskus myöntää EU-rahoitusta osaamisen, työllisyyden ja osallisuuden kehittämishankkeisiin JTF-rahastosta (Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, Just Transition Fund) sekä ESR+-rahastosta (Euroopan sosiaalirahasto).  

Työllisyyteen ja osaamiseen liittyvän JTF-rahoituksen kohderyhmä on laaja: hankkeiden toimenpiteitä voidaan kohdentaa  työttömien ja  työttömyysuhanalaisten henkilöiden lisäksi pk-yrittäjille, työnantajille muulle työikäiselle väestölle. Keskeistä on siirtymästä kärsivien alueiden työllisyyden ja elinvoimaisuuden parantaminen osaamista kehittämällä.

”Toivomme lisää hyviä hankehakemuksia, joissa kehitetään työllisyyttä ja uudistetaan osaamista Henkilökuva videoklipistä.   ​​​​​​​esimerkiksi energiasektorille tai tekoälyn hyödyntämiseen – kunkin alueen tarpeisiin perustuen. JTF-rahoitusta on edelleen  saatavilla hyvin valmisteltuihin, laadukkaisiin hankkeisiin”, rahoituspäällikkö Riitta Ilola Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoo.

Pohjois-Suomessa työllisyyteen ja osaamiseen liittyvän JTF-rahoituksen määrä kuluvalla ohjelmakaudella on yhteensä noin 20  milj. euroa.

Video: Riitta Ilola esittelee eri EU-rahoituksia (youtube.com)

 

Hakeminen

​​​​​​​ESR-tyyppisiin JTF-hankkeisiin on Pohjois-Suomen alueella eli Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja Kainuussa jatkuva haku 28.11.2024 saakka. Seuraava ESR+ -hankehaku Toimintalinjasta 4, Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi, on avoinna Pohjois-Suomessa 15.8.–31.10.2024. Haku tapahtuu EURA 2021 -järjestelmässä. Rahoitushakuihin liittyviä lisätietoja saa Rakennerahastojen ja ELY-keskuksen nettisivuilta sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijoilta. 

Lisätietoja

Teksti: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
Videoklipit: Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/TE-live.

ELY-keskuksen ja Euroopan unionin osarahoittama -logot. ​​​​​​​

 

Hankkeet Pohjois-Suomi Toimintaa ja tuloksia Valtakunnallinen