Uudenmaan liiton ohjeet EAKR- ja JTF-rahoitusta hakeville

Tämä hakijan ohje antaa yleisohjeet Uudenmaan liiton avaamien Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF) hakujen osalta.  

Uudenmaan liittoon on koottu välittävän toimielimen tehtävät Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen liittojen osalta. Lisäksi Uudenmaan liitto on välittävä toimielin kestävän kaupunkikehittämisen ekosysteemisopimuksen EAKR-rahoituksessa pääkaupunkiseudun, Lahden ja Turun kaupunkien ekosysteemisopimuksissa.

Rahoitettavien kehittämishankkeiden tulee olla Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman mukaisia. Lisätietoa ohjelmasta ja ohjelma-asiakirja: Rakennerahastot.fi | Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 

Hakukohtaiset tarkemmat määritelmät kerrotaan aina hakuilmoituksessa, joka julkaistaan EURA 2021 -järjestelmässä (eura2021.fi). 

Tarkista aina hakuilmoituksesta 

  • avoinna olevan haun määritelmät ja rajaukset, 
  • haettavat sisällöt ja 
  • avoinna olevat toimintalinjat sekä erityistavoitteet sekä
  • haussa käytössä olevat kustannusmallit.  

Hakuilmoituksessa on myös kerrottu kyseisen haun arviointiperusteet.