Itä-Suomen hankkeiden viestintä vauhtiin!

Tiistai 26.9.2023 klo 9.00 –  10.30

Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Savon liitto

Itä-Suomen hankkeiden viestintä vauhtiin!

Miten jakaa parhaiten tietoa hankkeen kehittämistyöstä? Kuinka viestiä kohderyhmille ja saada uusia toimijoita mukaan hankkeeseen? Mitkä viestintäkanavat sopivat omaan hankkeeseeni? Ohjelmakaudella 2021–2027 viestinnän merkitys korostuu entisestäänkin, ja sen asianmukainen toteutus on rahoituksen edellytys. Itä-Suomen EU-hankerahoittajat järjestävät viestintää koskevan tilaisuuden tiistaina 26.9.2023 klo 9-10.30 teams-yhteydellä.

Hankeviestintä on parhaimmillaan strategista ja tavoitteellista tekemistä, joka tukee ja edistää hankkeen aiheen, tekijöiden ja tulosten näkyvyyttä valituissa yleisöissä. Viestintä kannattaa siksi huomioida ja suunnitella jo hanketta valmisteltaessa sekä rahoittajan että oman organisaation linjauksia myötäillen. Hankeviestintään on hyvä varata riittävästi aikaa ja tekijöitä.

Viestintäaiheisen webinaarin järjestivät Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Pohjois-Savon liitto. 

Ohjelma

9.00
Avaus - Heidi Miettinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

9.10                    
EU-tason näkökulma hankeviestintään - Hanna Söderström, EU-komissio, Aluekehityksen pääosasto (viestintä)

  • Komission näkökulmasta ohjelmakauden 2021-2027 viestintään liittyvät muutokset
  • Millaista vaikuttavaa viestintää hankkeilta toivotaan
  • Mitä EU-tason viestintäkanavia ja -välineitä hanketoteuttajat voivat hyödyntää

 9.30                    
Viestinnän hyödyt ja kokemukset hanketoteuttajan näkökulmasta

  • Onnistunut hankeviestintä - Anne Hytönen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
  • Käytännön kokemuksia kohderyhmän saavuttamisesta - Sonja Kärkkäinen, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

10.00                 
Rahoittajan toiveet ja vinkit viestintään- Tiina Arpola, Etelä-Savon ELY-keskus

10.15   Loppupulinat
Tilaisuus päättyy noin klo 10.30.

Lisätietoja:
Sannamari Markkanen, Etelä-Savon maakuntaliitto, [email protected]
Tiina Arpola, Etelä-Savon ELY-keskus, [email protected]
Tuija Astikainen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, [email protected]
Janna Merenniemi, Pohjois-Savon liitto, [email protected]