Hyppää sisältöön

ELY-keskus voi rahoittaa yrityksen kehitystä alkuvaiheesta investointeihin (Itä-Suomi)

Julkaisuajankohta 14.11.2022 9.00
Uutinen
Euron kolikko rattaan pyöränä sinisellä taustalla ja pienempiä rattaanpyöräkolikoita taustalla.

Etelä-Savon ELY-keskuksella on erittäin hyvät mahdollisuudet rahoittaa itäsuomalaisten pienten ja keski-suurten yritysten kehittämistoimenpiteitä ja kehittämisinvestointeja EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakaudella 2021–2027. Itä-Suomen osuus koko ohjelmakauden kolmen rahaston (EAKR, ESR+ ja JTF) rahoituksesta on noin 700 miljoonaa euroa ja tästä yritysrahoituksen osuus on reilut 300 miljoonaa euroa. Tänä vuonna yritysrahoitukseen on käytettävissä 52 miljoonaa euroa.

Myönnettävän rahoituksen päämääränä ja tavoitteena on avustusta saaneiden yritysten kasvu, kilpailukyky ja kyky työllistää. Yrityksen kehittämisavustusta ELY-keskus myöntää erityisesti vihreään siirtymään ja digitalisaatioon liittyvään kehittämiseen sekä aineellisiin ja aineettomiin investointeihin. ​​​

- Meillä Etelä-Savon ELY-keskuksessa on hyvät mahdollisuudet rahoittaa itäsuomalaisten yritysten koko innovaatio- ja kehitysprosessia alkuvaiheen valmistelusta aina investointeihin saakka, toteaa yksikön päällikkö Kalevi Pölönen.

Mistä saa neuvoja investoinnin rahoituksesta?

Kun yrityksellä on toimintansa kehittämisen aihio, johon tarvitaan rahoitusta, kannattaa ensimmäiseksi ottaa yhteyttä pk-yritysten rahoituksen neuvontapalveluun. Palvelusta saa tietoa, mitkä ovat ELY-keskuksen mahdollisuudet rahoittaa aiottua kehittämistä. Yhteyttä voi ottaa myös ELY-keskuksen yritysasiantuntijoihin. Yrityksille on tarjolla myös TeamFinland-palvelu, käyttöliittymä, jota kautta saa tietoa rahoitusmahdollisuuksista.

- Yritysten kannattaa lähteä kehittämis- ja investointitarpeissaan räväkästi liikkeelle. Mikäli epäröi, onko oikea aika aloittaa liiketoiminnan kehittäminen, voi lähteä liikkeelle valmisteluhankkeella. Siihen ELY-keskus voi myöntää kertakorvausrahoituksen. Käyttökelpoinen vaihtoehto on myös ELY-keskuksen tuki yrityksen kehittämispalvelujen hankintaan. Kehittämispalvelujen avulla yritys saa käyttöönsä nopeasti lisää osaamista, kohtuuhintaisia kokeneita konsultteja ja osaajia, Kalevi Pölönen suosittelee.

Korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista osaamista yrityksen kehittämiseen

Yritysten toimintaympäristön kehittämiseen on tarjolla rahoitusta myös tällä ohjelmakaudella. Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset voivat tarjota osaamistaan yrityksille esimerkiksi teknologian siirtoon, palveluiden kehittämiseen tai selvitysten tekemiseen. Lisäksi yritysten omissa kehittämishankkeissa voi olla luontevaa hyödyntää korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten osaamista.

Tällä ohjelmakaudella käynnistetään uudelleen yritysten tarpeista lähtevän elinkeinoelämäverkottuneen tutkimuksen rahoitus. Tässä rahoitusmallissa tutkimuksen tarpeen ja osittain myös sisällön määrittää tutkimuksen rahoittamiseen ja johtoryhmätyöskentelyyn osallistuvat yritykset. Tutkimussuunnitelman laatii rahoitusta hakeva yliopisto, ammattikorkeakoulu tai muu tutkimuslaitos. ELY-keskus rahoittaa tutkimushanketta tyypillisesti 80 % tuella. Loput kustannuksista rahoittavat sekä rahoitusta hakeva tutkimuslaitos että osallistuvat yritykset. Näidenkin osalta yrityksiä neuvovat pk-yritysten rahoituksen neuvontapalvelu sekä alueen yritysasiantuntijat.

Rahoituspäätösten teko aloitettu

Ensimmäiset yrityksen kehittämisavustuspäätökset lähtivät hakijoille marraskuun alkupuolella. Päätösten tekeminen viivästyi EURA2021-hakujärjestelmän keskeneräisyyden vuoksi, mutta vähitellen päätöksenteko nopeutuu ja normaaliin rytmiin päästään vuoden 2023 aikana.

Etelä-Savon ELY-keskukselle itäsuomalaisten yritysten kehittämisavustushakemuksia on tullut 198 kpl ja niissä on haettu avustusta yhteensä 90 miljoonaa euroa. Toimintaympäristön kehittämisavustushakemuksia on tullut 12 kappaletta 2,5 miljoonan euron arvosta.

Lisätietoa yrityksen kehittämisavustuksesta ja toimintaympäristön kehittämisavustuksesta:

Itä-Suomi Rahoitus