Aloituskoulutus Etelä-Suomen alueen uusille ESR+ hankkeille

Perjantai 13.10.2023 klo 12.00 –  14.30

Hämeen ELY-keskus järjestää käynnistyville ESR+ hankkeille aloituskoulutusta 29.9.2023 ja 13.10.2023. Koulutusten sisältö molempina ajankohtina on sama.

Koulutus on tarkoitettu Hämeen ELY-keskuksen rahoittamille ERS+hankkeille, myös valtakunnallisten teemojen hankkeille.

Koulutuksessa käydään läpi ESR+ hankehallinnointiin liittyviä asioita mm. hankepäätöksen sisältöä, viestintävelvoitteen toteuttamista sekä ryhmähankkeisiin liittyviä käytäntöjä. Koulutus on suunnattu Hämeen ELY-keskuksesta rahoituspäätöksen saaneille ESR+ hankkeiden hankehenkilöstölle sekä hankkeiden taloudesta ja hallinnosta vastaaville.

Koulutukset järjestetään MS Teams -etäkokouksina.

Ilmoittaudu koulutukseen (13.10.2023 klo 12.00 - 14.30)