Hyppää sisältöön

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman seurantakomitea kokoontui Vaasassa

Julkaisuajankohta 11.6.2024 18.03
Tiedote
Kuva seurantakomitean kokouspaikan edestä.

Seurantakomitea kokoontui kuudenteen kokoukseensa Vaasaan 5.–6. kesäkuuta. Kokouspaikkana oli vuonna 1862 valmistunut ja Vaasan kaupungin vuonna 1911 ostama ja vuosina 2019–2021 perusteellisesti remontoima hallintotalo ja sen juhlava valtuustosali.

Kokouksessa kuultiin mm. REACT-EU -lisärahoituksen arvioinnin johtopäätöksiä, tarkastelua RRF-ohjelman ja alue- ja rakennepolitiikan ohjelman synergioista sekä kokemuksia tulosperusteisuudesta RRF-ohjelmassa, valtakunnallisten teemojen kuvausten päivityksestä sekä mahdollistavien edellytysten toteutumisesta. Ohjelman tilannekatsauksessa seurantakomitea sai kuulla, että ohjelmassa oli jo käynnistynyt lähes 4 000 hanketta ja että niille oli varattu ohjelman julkisesta rahoituksesta jo yli kolmannes. EURA2021-järjestelmän osalta merkittävä virstanpylväs oli myös jo saavutettu, kun maksatushakemukset ja -päätökset ovat nyt mahdollisia kaikille hanketyypeille ja kustannusmalleille. Vielä varsin vähäisen maksatusasteen voikin nyt olettaa nousevan ripeästi. EURA2021:n viivästykset ja erityisesti ryhmähankkeiden muutospäätösten valmistumisen siirtyminen loka-marraskuulle herättivät kuitenkin kokouksessa kriittistä keskustelua.

Euroopan strategisten teknologioiden kehysvälineen (STEP) osalta seurantakomitea sai käsiteltäväkseen ohjelmanmuutosesityksen, jossa ohjelmaan oltaisiin lisätty STEP-teknologioihin tehtäviin tuotannollisiin investointeihin liittyviä tukitoimen aloja seurannan tarkentamiseksi – ilman että ohjelmassa otettaisiin käyttöön varsinaisia STEP-toimintalinjoja tai -erityistavoitteita. Kokouksessa nousi esiin erilaisia näkökohtia liittyen mahdollisuuksiin tukea suuryrityksiä ohjelmassa. Koska lisättävät tukitoimen alat liittyivät myös tähän keskusteluun, päätti seurantakomitea palauttaa ohjelmanmuutosesityksen uudelleen valmisteluun ja odottamaan selkeää linjausta suuryritysten tukemisesta.

Seurantakomitea Pohjanmaan liiton isännöimässä iltatilaisuudessa Stundarsin ulkoilmamuseossa. Kuva: Maria Backman, Pohjanmaan liitto

Toisena kokouspäivänä kuultiin komission edustajien Andreas von Buschin (DG REGIO) ja Aurimas Andruliksen (DG EMPL) katsaus 9. koheesioraportin pääkohtiin. Raporttia voidaan pitää komission keskustelunavauksena koheesiopolitiikan tulevaisuudesta ja painopisteistä. Teamsin kautta tuoreimpia tietoja Brysselistä välitti alue- ja rakennepolitiikan erityisasiantuntija Janne Uusivirta Suomen pysyvästä edustustosta. Spekulointi tulevan ohjelmakauden osalta on jo vauhdissa, vaikka EU-parlamenttivaalit ja niiden tuloksen vaikutukset EU-komission kokoonpanoon ja puheenjohtajan valintaan voivat heijastua voimakkaastikin tulevan koheesiopolitiikan sisältöön, volyymiin ja toimeenpanoon. Komission esityksen tulevan ohjelmakauden rahoituskehyksiksi odotetaan valmistuvan kesällä 2025.

Kesäkokouksiin olennaisena osana kuuluvissa hanke-esittelyissä seurantakomitea sai tilaisuuden tutustua ohjelman kaikkien kolmen rahaston käytännön toteutukseen Pohjanmaalla. Paikan päällä hankkeisiin käytiin tutustumassa Palosaaressa VEBICissä (Vaasa Energy Business Innovation Centre) ja Technobothniassa sekä Mustasaaren puolella Koivulahdessa Logset Oy:ssä, jonka erityisosaamista ovat hybriditoimiset metsäkoneet. Pohjanmaan käytössä oleva rahoituskehys on yksi ohjelman pienimmistä, joten hanketyötä on voimakkaasti suunnattu maakunnan älykkään erikoistumisen kärkialoille energiateknologiaan, digitalisaatioon, automaatioon ja kiertotalouteen, joihin hanke-esimerkitkin pitkälti liittyivät.

Seuraavan kerran seurantakomitea kokoontuu 28.11.2024 Helsingissä.

Teksti: Harri Ahlgren