Hyppää sisältöön

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma ulottuu monen suomalaisen elämään

Julkaisuajankohta 8.5.2024 8.58
Tiedote

Alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakausi 2021–2027 tuo merkittäviä resursseja Suomen pitkän aikavälin kasvulle ja uudistumiselle. Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma rakentaa alueiden elinvoimaa ja ihmisten hyvinvointia. Suomen alueet luovat ohjelman menestyksen uudistumalla ja vastaamalla ilmastonmuutoksen ja digitaalisuuden tuomiin muutoksiin. Ohjelmassa mukana olevat kolme rahastoa – Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden rahasto (JTF) tuovat tähän työhön kukin oman näkökulmansa. Interreg-ohjelmat tarjoavat puolestaan alueiden kehitykselle mahdollisuuksia rajat ylittävien kumppanuuksien ja kansainvälisten verkostojen kautta. Alueiden yhteistyö kansallisesti ja kansainvälisesti on tärkeä osa tuloksellisuutta.

Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman punaisina lankoina kulkevat elinkeinoelämälähtöisyys ja hiilineutraalius

Hiilineutraalius vuoteen 2035 -tavoite on saavutettavissa konkreettisilla kansallisilla, alueellisilla ja paikallisilla toimilla. Tiivis yhteistyö kansallisten ja alueellisten toimijoiden sekä yritysten, koulutus- ja tutkimuslaitosten välillä tukee älykästä erikoistumista. Olennaista on, että uusia innovaatioita voi syntyä kaikkialla Suomessa – ohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on antaa alueiden omalle potentiaalille sen tarvitsemaa tukea kehittyä ja vahvistua. Siksi myös työllisyyttä, jatkuvaa oppimista ja osallisuutta tukevia palveluja parannetaan edelleen – monimuotoisesti ja ennakkoluulottomasti. Useiden ohjelmakausien tuoma kokemus antaa varmuutta kehittää hankeyhteistyötä, jonka tavoitteena on positiivinen muutos osallistuvien ihmisten elämässä sekä yritysten ja organisaatioiden toiminnassa.

Tavoitteena tuloksellinen ja vaikuttava toteutus

Yksinkertaistettujen kustannusmallien ansiosta hanketyön keskiöön pääsevät toiminnan tulokset ja vaikuttavuus. Uudet toimintatavat helpottavat rahoituksen hakemista ja tukevat myös pienten toimijoiden pääsyä mukaan hanketoimintaan. EURA 2021 -järjestelmän digitaaliset palvelut mahdollistavat sujuvat prosessit ja vähentävät sekä hanketoteuttajien että viranomaisten hallinnollista taakkaa. Vuoden 2024 Eurooppa-päivään mennessä ohjelmassa oli käynnistynyt jo yli 3 800 hanketta, joiden yhteenlaskettu julkinen rahoitus ylittää jo miljardi euroa, mikä on noin kolmannes koko ohjelmakaudelle käytössä olevasta julkisesta rahoituksesta. Seurannan ja arvioinnin avulla selvitämme, millaisen jäljen ohjelma jättää yhteiskuntaan. Ensimmäisiä seurantatietoja hankkeiden tuloksista saadaan vielä tämän vuoden aikana. 

Lisätietoja ohjelmasta: www.rakennerahastot.fi
Lisätietoja jo rahoitetuista hankkeista: www.eura2021.fi/tiepa