Hyppää sisältöön

Taiteen edistämiskeskus koordinoi luovan ja kulttuurialan hankkeita Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmakaudella

Julkaisuajankohta 27.9.2022 11.29
Tiedote

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on valittu koordinoimaan valtakunnallista Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen -teemaa. Taiken Luova verkko -koordinaatiohankkeen visiona on, että kulttuuri ja luovat alat synnyttävät uutta osaamista ja työtä vahvistaen samalla Suomen ja sen eri alueiden veto- ja pitovoimaa. Luovien alojen osaajien törmäyttäminen koulutuksen, tieteen ja eri alueiden toimijoihin tuottaa uusia kulttuurisia ja sosiaalisia innovaatioita sekä uusia liiketoimintamalleja.

Koordinaatiohankkeen yhtenä tavoitteena on innostaa pienet ja keskikokoiset luovan ja kulttuurialan toimijat eri puolelta Suomea mukaan ESR+ -hankehakuihin. Näillä toimijoilla on usein asiantuntijuutta ja loistavia ideoita, mutta ei riittävää hankekokemusta. Erilaisille toimijoille tarvitaan kohdennettua ja systemaattista rahoitusneuvontaa, kestävyysajattelua sekä yhteiskehittämistä. Koordinoivan hankkeen tehtävänä on muun muassa fasilitoida teeman valtakunnallisten ja alueellisten hankkeiden yhteistyötä sekä kerätä parhaita käytäntöjä muiden hankkeiden ja toimijoiden käyttöön.

Tämän valtakunnallisen teeman ESR+ -hankkeiden rahoittavana viranomaisena toimii Hämeen ELY-keskus. Ohjelmakauden rahoitus hankkeille on yhteensä 13,6 miljoonaa euroa. Ensimmäinen vaihe on ideahaku, joka käynnistyy lokakuussa.

”Koordinaatiohankkeelta odotetaan vahvaa alueellista toimijuutta pohjautuen Taiteen edistämiskeskuksen olemassa olevaan valtakunnalliseen rooliin”, kuvailee rahoitusasiantuntija Minna Taipale Hämeen ELY-keskuksesta. Tavoitteena on vahvistaa rahoittajan ja koordinaatiohankkeen välistä yhteistyötä toimijoiden aktivoimiseksi. ”Hämeen ELY vastaa edelleen hankkeiden rahoitukseen ja seurantaan liittyvistä tehtävistä”, Taipale tarkentaa.

Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen -teemaa toteutetaan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimintalinjassa 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (ESR+), erityistavoite 4.2 Uutta osaamista työelämään. Teemasta vastaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Rahoittavana viranomaisena toimii Hämeen ELY-keskus. Lisätietoa valtakunnallisista teemoista: https://rakennerahastot.fi/valtakunnalliset.


Lisätiedot

Hämeen ELY-keskus
Minna Taipale, rahoitusasiantuntija
Puh. 0295 025 106, minna.taipale(at)ely-keskus.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kirsi Kaunisharju, kulttuuriasiainneuvos
Puh. 0295 330 144, kirsi.kaunisharju(at)gov.fi

Taiteen edistämiskeskus (Taike)
Paula Tuovinen, johtaja
Puh. 0295 330 703, paula.tuovinen(at)taike.fi

Tomi Aho, erityisasiantuntija
Puh. 0295 330 850, tomi.aho(at)taike.fi

Valtakunnallinen