Hoppa till innehåll

Centret för konstfrämjande samordnar projekt inom den kreativa branschen och kulturbranschen under programperioden Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027

Utgivningsdatum 27.9.2022 11.29 | Publicerad på svenska 25.10.2022 kl. 18.55
Pressmeddelande

Centret för konstfrämjande (Taike) har valts ut för att samordna det riksomfattande temat Innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen. Visionen för Taikes samordningsprojekt Kreativt nätverk (Luova verkko) är att kulturen och de kreativa sektorerna skapar nytt kunnande och nytt arbete samtidigt som Finlands och dess olika regioners dragnings- och hållkraft stärks. Genom att kunniga personer inom kreativa branscher förs samman med aktörer inom utbildning, vetenskap och olika regioner skapas nya kulturella och sociala innovationer samt nya affärsmodeller.

Ett av målen med samordningsprojektet är att inspirera små och medelstora aktörer inom den kreativa branschen och kulturbranschen från olika håll i Finland att delta i ESF+-projektansökningarna. Dessa aktörer har ofta expertkunskaper och fantastiska idéer, men inte tillräcklig erfarenhet av projekt. För olika aktörer behövs riktad och systematisk finansieringsrådgivning, hållbarhetstänkande och gemensam utveckling. Det samordnande projektet har bland annat till uppgift att facilitera samarbetet mellan de riksomfattande och regionala projekten inom temat samt samla in bästa praxis för andra projekt och aktörer.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland är finansierande myndighet för ESF+-projekten inom detta riksomfattande tema. Finansieringen av projekten under programperioden uppgår till sammanlagt ca 13,6 miljoner euro. Den första fasen är en idéefterlysning som inleds i oktober.
”Det förväntas att samordningsprojektet ska ha en stark regional aktör som baserar sig på den befintliga riksomfattande rollen för Centret för konstfrämjande”, säger Minna Taipale, finansexpert vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland. Målet är att stärka samar-betet mellan finansiären och samordningsprojektet för att aktivera aktörerna. ”Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland ansvarar fortfarande för uppgifter i anslutning till finansiering och uppföljning av projekt”, preciserar Taipale.
Temat Innovationskompetens inom den kreativa branschen och kulturbranschen genomförs i handlingsplanen 4 Ett sysselsättande, kompetent och inkluderande Finland (ESF+), särskilt mål 4.2 Ny kompetens för arbetslivet i EU:s regional- och strukturpolitiska program Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för temat. Finansierande myndighet är NTM-centralen i Tavastland. Ytterligare information om riksomfattande teman: https://rakennerahastot.fi/sv/riksomfattande.
________________________________________

Ytterligare information


NTM-centralen i Tavastland
Minna Taipale, finansexpert
Tfn 029 502 5106, minna.taipale(at)ely-keskus.fi

Undervisnings- och kulturministeriet
Kirsi Kaunisharju, kulturråd
Tfn 029 533 0144, kirsi.kaunisharju(at)gov.fi

Centret för konstfrämjande (Taike)
Paula Tuovinen, direktör
Tfn 029 533 0703, paula.tuovinen(at)taike.fi

Tomi Aho, specialsakkunnig
Tfn 029 533 0850, tomi.aho(at)taike.fi
 

Riksomfattande