Hyppää sisältöön

Sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemi Suomessa

Julkaisuajankohta 18.3.2022 11.05

EU:n komissio käynnisti syksyllä 2020 prosessin, jonka aikana EU:n jäsenvaltiot pyrkivät yhdessä komission kanssa kasvattamaan sosiaalisen innovaatioiden merkitystä ja lisäämään EU:n rahoituksen avulla syntyvien sosiaalisten innovaatioiden määrää sekä tukemaan niiden leviävyyttä.

Tavoitteena on, että kaikissa jäsenmaissa olisi keväällä 2023 toiminnassa kansallinen sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskus, jota komissio tukee omalla tukirakenteellaan. Komissiossa on myös perusteilla sosiaalisten innovaatioiden tietokanta edistämään jäsenmaiden välistä tiedon- ja kokemusten vaihtoa sekä sosiaalisten innovaatioiden leviämistä. 

Suomessa Demos Helsinki tukee sosiaalisiin innovaatioihin liittyvää valmistelutyötä, josta vastaa alue- ja rakennepolitiikan ohjelman ”Uudistuva ja osaava Suomi” hallintoviranomainen TEM. Työn taustaksi Demos Helsinki on valmistellut ”Selvitys sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemin tilasta, tarpeista ja mahdollisuuksista Suomessa” –raportin. Liitteenä olevan raportin ensimmäisessä osassa Demos Helsinki esittelee Suomen sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemin nykytilaa sekä keskeisiä toimijoita tarpeineen ja tavoitteineen. Toisessa osassa Demos Helsinki läpikäy sosiaalisten innovaatioiden vahvistamisen parhaita käytäntöjä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Raportin keskeisiä päätelmiä ovat:

  • osaamiskeskusta tarvitaan etenkin sen tuoman ohjauksellisen ja koordinoivan läsnäolon takia
  • innovaatioiden kehittäjät, valmiuksien nostajat ja rahoittajat kaipaavat aidosti yhteistä, pitkäkestoista ja jatkuvaa vertaisoppimisen ja –kehittämisen tilaa ja verkostoa
  • siiloutuneet rakenteet estävät osaltaan yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamisen, keskiöön tulee nostaa vaikuttavuuden ylläpitäminen ja levittäminen 
  • osaamiskeskuskaavailuissa tulee huomioida jo olemassa olevat rakenteet
  • on olemassa tarve toimijoita yhteen tuovalle ja ekosysteemiä vahvistavalle ”verkoston kutojalle” ja ylläpitäjälle.

Sosiaalisten innovaatiotoiminnan kehittämisprosessi jatkuu kansallisesti kolmella vertaisoppimisen klinikalla (23.3., 5.4. ja 5.5.2022), joissa pohditaan sosiaalisten innovaatioiden tilaa, tarpeita ja mahdollisuuksia.