Hoppa till innehåll

Ett ekosystem för social innovation i Finland

Utgivningsdatum 18.3.2022 11.05 | Publicerad på svenska 18.3.2022 kl. 11.11

EU-kommissionen inledde hösten 2020 en process under vilken EU:s medlemsstater tillsammans med kommissionen strävar efter att öka betydelsen av sociala innovationer och öka antalet sociala innovationer som uppstår med hjälp av EU-finansiering samt att stödja deras spridning.

Målet är att det i alla medlemsstater våren 2023 ska finnas ett nationellt kompetenscentrum för sociala innovationer, som kommissionen stöder genom sin egen stödstruktur. Kommissionen håller också på att inrätta en databas för sociala innovationer för att främja utbyte av information och erfarenheter mellan medlemsstaterna samt spridning av sociala innovationer. 

I Finland stöder Demos Helsinki beredningsarbetet i anslutning till sociala innovationer. För arbetet ansvarar arbets- och näringsministeriet som är förvaltningsmyndighet för det regional- och strukturpolitiska programmet ”Ett förnybart och kompetent Finland”. Som bakgrund till arbetet har Demos Helsinki berett rapporten ”Selvitys sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemin tilasta, tarpeista ja mahdollisuuksista Suomessa” (Utredning om läget, behoven och möjligheterna i fråga om ekosystemet för social innovation i Finland). I den första delen av den bifogade rapporten (på finska) presenterar Demos Helsinki nuläget för ekosystemet för social innovation i Finland samt centrala aktörer med sina behov och mål. I den andra delen går Demos Helsinki igenom bästa praxis för att stärka sociala innovationer såväl nationellt som internationellt.

De viktiga slutsatserna i rapporten är:

  • ett kompetenscentrum behövs särskilt på grund av den styrande och samordnande närvaro som kompetenscentrumet för med sig.

  • utvecklare av innovationer, personer som höjer färdigheterna och finansiärer behöver genuint ett gemensamt, långvarigt och kontinuerligt utrymme och nätverk för kollegialt lärande och utveckling

  • de splittrade strukturerna hindrar för sin del att man svarar på samhälleliga utmaningar, och man bör lyfta fram upprätthållandet och spridningen av verkningsfullheten i centrum 

  • i planerna för kompetenscentrumen bör existerande strukturer beaktas

  • det finns ett behov av en ”nätverksvävare” och en huvudman för nätverket som sammanför aktörer och förstärker ekosystemet.

Utvecklingsprocessen för den sociala innovationsverksamheten fortsätter nationellt med tre kliniker för kollegialt lärande (23.3, 5.4 och 5.5.2022), där man dryftar läget, behoven och möjligheterna i fråga om sociala innovationer.