Hyppää sisältöön

LUOVA KAMPUS - millaista toiminta on nykyaikaisessa pihatossa, jossa eläinten hyvinvointi ja olosuhteet ovat huipputasoa

Julkaisuajankohta 22.12.2022 11.32
Tiedote

Maatalouden merkitys toimialana ja työllistäjänä on Keski-Pohjanmaalla suuri, ja alueen käyttöön saamia Euroopan unionin aluekehittämisrahaston (EAKR) varoja on kohdennettu alan oppimisympäristöjen kehittämiseen.

 

 

Vuoden 2022 loppupuolella päättyneessä Luova Kampus 2020 -kehittämishankkeessa selvitettiin, minkälainen on tulevaisuuden maitotila muun muassa hyvinvoinnin, toiminnallisuuden, automaation, kiertotalouden, bioturvallisuuden ja uusimpien teknologioiden näkökulmista. Kotieläintuotannon oppimisympäristön toiminnallisen suunnittelun tueksi hankkeen aikana järjestettiin mm. 12 työpajaa sekä tapaamisia ja vierailuja elinkeinon kanssa. 

Investointiosiossa toteutettiin Kannukseen kotieläintuotannon oppimisympäristö, yhden robotin lypsykarjapihatto, joka varusteltiin monipuolisesti teknologialla ja automaatiolla sekä etäyhteysmahdollisuuksilla. Lisäksi pieneläinvastaanotolle hankittiin röntgen- ja inhalaatioanestesialaitteistot sekä kaksi verianalysaattoria, hevostalouden opetukseen ravi- ja ratsastussimulaattorit sekä metsäkone- ja maatalousopetuksen käyttöön metsäkone- ja monitoimisimulaattorit. 

Hankekokonaisuuden tuloksena Keski-Pohjanmaalle valmistui kaksi uutta innovaatioalustaa: Kpedun Kannuksen toimipaikan moderni kotieläintuotannon oppimisympäristö, joka palvelee koulutusta ja tki-toimintaa, ja oppimisympäristön sisälle rakentunut toinen innovaatioalusta, digisilta, joka mahdollistaa datan välittämisen oppimisympäristön ja yhteistyöverkoston välillä. Tuloksena on myös innovaatioalustoissa kehitetty tki-alustapalvelu sekä opetuskäyttöön sovellettava digitaalinen palvelu. 

Hankkeen myötä yhteistyö korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa on lisääntynyt ja yhteisiä kehittämishankkeita valmistellaan. Simulaattori- ja laitehankinnat edistävät oppimista, ovat monipuolistaneet koulutustarjontaa sekä mahdollistaneet uusia koulutuspalveluja, esimerkiksi pieneläinklinikkahoitajan ammattitutkinnon. Korkeakouluopiskelijoiden on mahdollista hyödyntää digisiltaa ja oppimisympäristöstä saatavaa dataa opiskelussa ja opinnäytetöissä. Tämä on jo alkanut ja aihealueita on tarjolla useita. Uudet innovaatioalustat palveluineen antavat tki-organisaatioille ja yrityksille mahdollisuuden testata ja kehittää uusia teknologisia ratkaisuja, joista voi syntyä kaupallistettavia innovaatioita.

Toteutetut oppimisympäristöt ovat pedagogisesti toimivia ja mahdollistavat monipuolisen kehittämis- ja tutkimustoiminnan tulevaisuudessa. Virtuaalikierros pihatolla kertoo ja näyttää eri ikäisille kuluttajille millaista toiminta on nykyaikaisessa pihatossa, jossa eläinten hyvinvointi ja olosuhteet on huipputasoa. Pihatossa on myös katsomotila ja nämä yhdessä toimivat näyteikkunana elinkeinolle.

Kotieläintuotannon oppimisympäristö otettiin käyttöön maaliskuussa 2022. Hankkeiden tulokset kaikkinensa vahvistavat alueen luonnonvara-alan koulutuksen, alan yrittäjyyden sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan edellytyksiä ja koulutuksella pystytään vastaamaan paremmin työelämän osaamistarpeisiin. 

 

Lehmiä pihattonavetassa

 

Kokonaiskustannusarvio: 2 486 165 €, josta EU+valtio osuus 1 769 267 €
Päätoteuttaja: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Osatoteuttaja:  Oulun ammattikorkeakoulu
Päärahoittaja: Keski-Pohjanmaan liitto

 

 

 

Lisätietoa hankkeesta: www.kpedu.fi/luovakampus

Tutustu hankkeessa tuotettuun materiaaliin ja videoihin:

Navetta: https://youtu.be/D7X1Qbf93xE

Pieneläinvastaanotto ja simulaattorit: https://youtu.be/vonWUcIbubM

Tiedote on osa Pohjois-Suomen maakuntien sijoituksia aluekehittämiseen -tiedotesarjaa, jolla nostamme esiin alueen hankerahoitusten tuloksia. 

Keski-Pohjanmaa Pohjois-Suomi