Hyppää sisältöön

IoT, data ja digi – älyä ei puutu Keski-Pohjanmaan EAKR-hankkeissa

Julkaisuajankohta 30.4.2024 9.43
Tiedote
mittalaitetta asentamassa

Ohjelmakauden 2014–2020 viimeiset hankkeet päättyivät vuoden 2023 lopussa. Tässä muutamia esimerkkejä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen EAKR-hankkeiden tuloksista.

Smart City Innovation Platform (SCIP) - Älykkään kaupungin innovaatioalusta
Hankkeen aikana toteutettiin 14 älykkään kaupungin pilottia, kuten lumensyvyyden mittausta, melumittausta kouluissa, uimarantojen veden lämpötilan mittausta sekä kävijälaskentaa eri olosuhteissa, eri paikoissa, erilaista teknologiaa hyväksikäyttäen. Pilottien taustalla oli hankkeessa luotu älykkään kaupungin infrastruktuuri eli käytännössä datan keräämisen ja hyödyntämisen mahdollistava ohjelmien, laitteistojen ja IoT-ratkaisujen (esim. etäluettavat mittarit) kokonaisuus. Hankkeessa syntyi älykkään kaupungin innovaatioalusta, joka toimii pohjana uusien ratkaisujen kehittämiselle ja pilotoinnille.

SCIP-hanke osoitti, että älykkään kaupungin infrastruktuuri ja ratkaisut voivat parantaa kaupungin toimintojen ja palvelujen tehokkuutta. Esimerkiksi tiestön lumen luontiin liittyvä lumen syvyyden mittaus Kokkolan tekniselle osastolle antoi mahdollisuuden toiminnan tehostamiseen ja asukkaiden kokemuksien parantamiseen.

Ympyrä - älykkäiden ympäristömittausten osaamiskeskittymä
Hankkeessa yhdistettiin uudella tavalla eri osaamisalueita, kuten digitalisaatio, ympäristöteknologia, ympäristöosaaminen ja mittausteknologiat. Tuotettujen erilaisten ympäristömittaamiseen ja -seurantaan liittyvien innovaatioiden avulla voidaan mm. tunnistaa automaattisesti uhanalaisten eläinten ääntelyä, mitata aluepohjaisesti melua laajalta alueelta useasta kohteesta samanaikaisesti, tutkia pohjavesikaivojen pinnankorkeuksia, havainnoida kattavasti pölyäviä hiukkasia ja tehdä hälytyksiä langattomasti ammoniakkihavainnoista. Hankkeessa testattiin erilaisten ääni- ja ultraäänitallentimien soveltuvuutta eri lajien havainnoinnin ja kartoittamisen tukena. Esimerkiksi Tankarin majakkasaarella testattiin punakylkirastaan lentoääntä tunnistavaa laitteistoa muuttolintujen seurannan tukena.  

Ympyrä:ssä luotiin konsepti älykkäiden ympäristömittausten osaamiskeskittymälle, johon kuuluvat mm. teollisuus-, kaivos-, ja pk-yritykset, konsultit, valvontaviranomaiset ja tutkimusorganisaatiot. Hankkeessa saatiin paljon uutta tietoa ympäristömittausten uusimmista kustannustehokkaista mittausmenetelmistä ja tekoälyn soveltamisesta ympäristömittausten alalle.

Perehdy tarkemmin: älykkäät ympäristömittaukset ja IoT-sovellusalat.

 

DiVes - Digitalisaation ja IoT:n hyödyntäminen veden käyttöön ja tuotantoon liittyvissä ekosysteemeissä
Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa Keski-Pohjanmaalla toimivien veteen liittyvien toimijoiden innovaatiotoimintaa sekä uusien digitaalisten teknologioiden hyödyntämistä. Tarkastelun kohteena oli etenkin digitalisaation ja cleantechin eli ns. puhtaiden teknologioiden hyödyntäminen veden monitorointiin, käsittelyyn, puhtaan veden tuotantoon ja jakeluun liittyvillä aihealueilla. 

DiVes-hankkeessa toteutettiin vesidatan pilottialusta, jota esimerkiksi vesilaitokset voivat hyödyntää veden kulutuksen seurannassa ja laskutuksessa. Alustan päälle myös rakennettiin erilaisia pilotteja demonstroimaan digitalisaation ja etenkin esineiden internetin eli IoT:n mahdollisuuksia ja hyötyjä vesialan erilaisille toimijoille maakunnassa. Tästä esimerkkinä voidaan mainita järven pohjaan asennettava happipitoisuutta mittaava etäluettava sensori, jonka tuottaman tiedon avulla voidaan aloittaa järven keinotekoinen hapetus ajoissa, jos happipitoisuus putoaa liian alas.

Etäluettavista vesimittareista luonnonvesiin – tutustu hankevideoon


Kuvat: Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius / SCIP-hanke


 

 

 

Pohjois-Suomi