Hyppää sisältöön

Euroopan komission viestintäverkosto INFORM EU kokosi yhteen alue- ja rakennepolitiikan rahoittajaviranomaiset

Julkaisuajankohta 20.7.2022 16.15
Tiedote
INFORM EU kokous

Euroopan komission johtaman INFORM EU -viestintäverkoston tapaamisessa pureuduttiin EU-rahoituksen viestimisen haasteisiin ja etsittiin ratkaisuja siihen, miten voitaisiin edistää koheesiopolitiikan näkyvyyttä kansalaisten keskuudessa. Vuosi 2022 on Euroopan nuorison teemavuosi, joten myös INFORM EU -tapaamisen erityisenä painopisteenä oli lasten ja nuorten aiempaa parempi huomioiminen viestinnän kohderyhmänä. Verkoston kokouksessa rahoittajaviranomaiset saivat myös käytännön oppia ja vinkkejä digitaalisten viestintäalustojen parempaan hyödyntämiseen.

Euroopan nuorison teemavuosi 2022

Vuosi 2022 on Euroopan nuorison teemavuosi, jolla tunnustetaan Euroopan nuorison merkitys paremman – vihreämmän, osallistavamman ja digitaalisemman – tulevaisuuden luomisessa. Vuoden aikana nuorille tarjotaan myös lukuisia mahdollisuuksia oppia, jakaa näkemyksiä, tavata ihmisiä ja osallistua toimintaan eri puolilla Eurooppaa.

Seminaarin puheenvuoroissa pohdittiin muun muassa koronapandemian vaikutuksia nuorten aikuisten arkeen. Esille nousivat etenkin koulutukseen ja opiskeluun, työllistymiseen ja mielen terveyteen liittyvät haasteet. Tarkastelussa olivat myös Eurobarometri-kyselyn tulokset, joiden perusteella nuorille tärkeitä teemoja ovat etenkin ilmasto, koulutus sekä köyhyyden ja epätasa-arvoisuuden vähentäminen. Ukrainan kriisi on entisestään vahvistanut nuorten näkemystä siitä, että rauhan säilyttämisen, kansainvälisen turvallisuuden vahvistamisen ja yhteistyön edistämisen tulisi olla ensisijaisia tavoitteita Euroopan unionin toiminnassa. Näitä teemoja olisi tärkeää tuoda näkyväksi myös silloin, kun kerrotaan nuorille EU:n tarjoamista mahdollisuuksista ja EU:n tukeman toiminnan ja hankkeiden vaikuttavuudesta.

INFORM EU kokous
Miriam Beulting esittelee EU in My School -kampanjaa

Esimerkkinä nuoremmat ikäryhmät tavoittavasta osallistavasta viestinnästä nostettiin esille erilaisia lapsille ja nuorille kohdennettuja kampanjoita ja aloitteita, joita EU toteuttaa useita vuoden 2022 aikana. EU in My School -kampanja pyrkii tuomaan esille EU-rahoituksen vaikuttavuutta koululaisille suunnattujen käytännönläheisten ja mieleen painuvien kokemusten avulla. Kampanjaan liittyvät hankevierailut ja vuorovaikutteinen ohjelma antavat lapsille ja nuorille tietoa tärkeistä teemoista, kuten kestävästä kehityksestä. 

 

Esillä oli myös mielenkiintoinen nuoria osallistava hanke At the School of Open Cohesion (ASOC), jonka tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta EU:n koheesiopolitiikasta ja kannustaa heitä seuraamaan EU-varojen käyttöä ja tehokkuutta avoimen datan avulla. 

INFORM EU -tapaamisessa palkittiin EU in My School -kampanjan osana järjestettyyn kuvataidekilpailuun osallistuneita maltalaisia koululaisia sekä ACOS-projektiin osallistuneita lukiolaisia Espanjasta ja Kroatiasta, jotka olivat ansiokkaasti seuranneet EU:n tukemien hankkeiden toteutumista kotimaassaan.

Hankevierailut nostavat esiin onnistumisia

Kolmipäiväisen tapaamisen aikana osallistujilla oli myös mahdollisuus tutustua erilaisiin EU:n osarahoittamiin projekteihin Maltalla. 

Kulttuuriperintöjen ja kaupunkikehittämisen teemoihin liittyen tutustuttiin EAKR-rahoitusta saaneeseen kohteeseen, St Elmon linnoitukseen ja sotamuseoon Maltan pääkaupungissa

Miriam Beulting presenterar kampanjen EU in My School
EAKR-projektivierailu St Elmon linnoitukseen

Vallettassa. Historiallinen linnoitusalue oli pitkään tyhjillään ja rapistumassa, mutta laajojenEAKR-projektivierailu St Elmon linnoitukseen
entisöinti- ja uudistustöiden jälkeen se on nyt avattu yleisölle suosittuna vierailukohteena. Alueella on myös mielenkiintoinen sotamuseo, jossa voi tutustua linnoituksen menneisyyteen ja sen rooliin Maltan vaiheikkaan ja myrskyisän historian aikana.

 

ESR-projektivierailuissa esiteltiin muun muassa vaikeasti työllistyvien henkilöiden tukemiseen sekä ammattikoulutuksen kehittämiseen liittyviä projekteja. Ympäristöteema ja merien suojelu näkyivät vahvasti Euroopan meri- ja kalatalousrahaston sekä koheesiorahaston kautta rahoitettuja toimia esittelevissä projektikohteissa. 

Linkkejä – lue lisää:

INFORM EU

Inform EU -tapaamisen ohjelma ja esitykset

Euroopan nuorison vuoden Eurobarometri-kysely

EU in My School

EU koulussani -kampanjan tapahtuma Vantaalla

At the School of Open Cohesion