Hyppää sisältöön
Suomen kartta Etelä-Suomen alue merkittynä

Etelä-Suomi

Tervetuloa rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osioon. Täältä löydät tietoa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) sekä Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) rahoituksesta. 

EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoitus Etelä-Suomessa

Tervetuloa rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osioon. Täältä löydät tietoa EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauteen 2021–2027 liittyvistä ajankohtaisista asioista, rahoitettavien kehittämistoimien maakunnallisista painopisteistä sekä rahoituksen hakemisesta Etelä-Suomessa.

Etelä-Suomessa EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoituksen myöntämisestä vastaa neljä rahoittajaviranomaista: Etelä-Karjalan liitto, Uudenmaan liitto, Hämeen ELY-keskus sekä Keski-Suomen ELY-keskus.  

Maakuntien liitot rahoittavat alueillaan EAKR- ja JTF-rahastojen aluekehittämishankkeita. Kukin maakunta valitsee oman alueensa kehittämisen painopisteet ja rahoitettavat hankkeet. Uudenmaan liitto koordinoi Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen liittojen rahoitustehtäviä. Etelä-Karjalan liitto on rahoitusta välittävä toimielin omalla alueellaan.

Etelä-Suomessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten alue- ja rakennepolitiikan rahoitustehtäviä (EAKR, ESR+ ja JTF) hoitaa Hämeen ELY-keskus ja Varsinais-Suomen maakunnassa Keski-Suomen ELY-keskus.

Sisältöjulkaisija

Hakuajat

Tervetuloa Kanta-Hämeen rahoitusinfoon ja maakunnan TKI-tilannekuvan esittelytilaisuuteen! Iltapäivän aikana Hämeen liitto sekä Hämeen ELY-keskus esittelevät hankerahoitusmahdollisuuksia koskien kansallista AKKE-rahoitusta, EAKR sekä ESR+ -rahastoja sekä maaseuturahoituksen eri muotoja. Tilaisuus järjestetään Hämeenlinnassa Raatihuoneella valtuustosalissa torstaina 13.6.2024 kello 12–15.