Hyppää sisältöön
Suomen kartta Etelä-Suomen alue merkittynä

Etelä-Suomi

Tervetuloa rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osioon. Täältä löydät tietoa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) sekä Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) rahoituksesta. 

EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoitus Etelä-Suomessa

Tervetuloa rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osioon. Täältä löydät tietoa EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauteen 2021–2027 liittyvistä ajankohtaisista asioista, rahoitettavien kehittämistoimien maakunnallisista painopisteistä sekä rahoituksen hakemisesta Etelä-Suomessa.

Etelä-Suomessa EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoituksen myöntämisestä vastaa neljä rahoittajaviranomaista: Etelä-Karjalan liitto, Uudenmaan liitto, Hämeen ELY-keskus sekä Keski-Suomen ELY-keskus.  

Maakuntien liitot rahoittavat alueillaan EAKR- ja JTF-rahastojen aluekehittämishankkeita. Kukin maakunta valitsee oman alueensa kehittämisen painopisteet ja rahoitettavat hankkeet. Uudenmaan liitto koordinoi Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen liittojen rahoitustehtäviä. Etelä-Karjalan liitto on rahoitusta välittävä toimielin omalla alueellaan.

Etelä-Suomessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten alue- ja rakennepolitiikan rahoitustehtäviä (EAKR, ESR+ ja JTF) hoitaa Hämeen ELY-keskus ja Varsinais-Suomen maakunnassa Keski-Suomen ELY-keskus.

Sisältöjulkaisija

Hakuajat

Etsimme uudenlaisia ja tulevaisuuden huomioivia avauksia työllistymiseen sekä osaamisen tunnistamiseen ja laajentamiseen, tukien myös pidentyviä työuria. Hakuun on avattu erityistavoitteet 4.1 Polkuja töihin sekä 4.2 Uutta osaamista työelämään.

Hämeen ELY-keskus järjestää alueensa kevään 2023 aikana käynnistyville ESR+ hankkeille aloituskoulutusta 29.3 ja 13.4. Koulutusten sisältö molempina ajankohtina on sama.