Hyppää sisältöön
Suomen kartta Etelä-Suomen alue merkittynä

Etelä-Suomi

Tervetuloa rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osioon. Täältä löydät tietoa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) sekä Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) rahoituksesta. 

EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoitus Etelä-Suomessa

Tervetuloa rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osioon. Täältä löydät tietoa EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauteen 2021–2027 liittyvistä ajankohtaisista asioista, rahoitettavien kehittämistoimien maakunnallisista painopisteistä sekä rahoituksen hakemisesta Etelä-Suomessa.

Etelä-Suomessa EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoituksen myöntämisestä vastaa neljä rahoittajaviranomaista: Etelä-Karjalan liitto, Uudenmaan liitto, Hämeen ELY-keskus sekä Keski-Suomen ELY-keskus.  

Maakuntien liitot rahoittavat alueillaan EAKR- ja JTF-rahastojen aluekehittämishankkeita. Kukin maakunta valitsee oman alueensa kehittämisen painopisteet ja rahoitettavat hankkeet. Uudenmaan liitto koordinoi Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen liittojen rahoitustehtäviä. Etelä-Karjalan liitto on rahoitusta välittävä toimielin omalla alueellaan.

Etelä-Suomessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten alue- ja rakennepolitiikan rahoitustehtäviä (EAKR, ESR+ ja JTF) hoitaa Hämeen ELY-keskus ja Varsinais-Suomen maakunnassa Keski-Suomen ELY-keskus.

Sisältöjulkaisija

Hakuajat

HEVinnovations-ohjelman kolmas rahoitushakukierros käynnistyy tammikuussa, jolloin haettavissa on 2,6 miljoonaa euroa EAKR-tukea.

Järjestämme Hämeen ELY-keskuksessa ESR+ hankkeille maksatuskoulutuksen 30.1.2024. Koulutus koskee Hämeen ELY-keskuksen rahoittamia ESR+ kehittämishankkeita, joissa on käytössä flat rate 40% kustannusmalli.

(Hakuinfo osa 1) Uudenmaan liitto avaa tammikuussa maakuntien liittojen yhteisen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitushaun viidelle koordinaatioonsa kuuluvalle maakunnan liitolle. Haussa ovat mukana Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen liitot.

Etelä-Karjalan liitto avaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitushaun ajalle 30.1.–1.3.2024 ja järjestää hakuun liittyvän rahoitusinfon 31.1.2024 klo 9.00–10.30.