Hyppää sisältöön

Yritysasiantuntija kulkee tarvelähtöisesti asiakkaan rinnalla (Itä-Suomi)

Julkaisuajankohta 16.11.2022 8.48
Uutinen
Kaksi miehen kättä kättelemässä.

Marko Hämäläinen työskentelee yritysasiantuntijana Etelä-Savon ELY-keskuksessa. Hänen työnsä yrityshankkeiden käsittelijänä on monitahoista työtä.

Yrityshankkeisiin liittyy vahvasti kaikki yritystutkimuksen osa-alueet yrityksen omistajuuden ja toiminnan analysoinnista yrityksen kasvuedellytysten arviointiin ja sitä kautta rahoituskelpoisuuden määrittelyyn. Työtehtävät ovat vaihtelevia ja yksikään työpäivä ei ole toisensa kopio. Työssäni minulla on näköalapaikka elinkeinoelämän tilanteen tarkasteluun ja siihen vaikuttamiseen Itä-Suomen tasolla.
 
Olen työskennellyt aiemmin yksityissektorilta usealla toimialalla ja periaatteessa kaikilla organisaatiotasoilla. Näkemystä yritysten haasteista ja kehittämistarpeista löytyy myös omakohtaisesti. Siirryin hanketyöstä virkatyöhön ja olen työskennellyt nyt neljä vuotta yritysasiantuntijana.

Mukana asiakkaan kehityspolulla

Usein asiakkaat ottavat yhteyttä jo ennen kuin heillä on varsinaista hanketta suunniteltunakaan. Voimme optimoida suunnitteilla olevaa hanketta tai kehittää sitä paremmaksi. Tähän proaktiiviseen toimintaan haluaisin itse vapauttaa työaikaani enemmän kuin tällä hetkellä on mahdollista.

Jokainen asiakastapaaminen on omanlaisensa, voimme käydä alustavia keskusteluja asiakkaan hankeaihiosta tai käymme läpi ELY-keskuksen tekemää päätöstä. ​​​​

                           Tapahtumia on vaihtelevasti ja niihin osallistuminen on onneksi vapaaehtoista. Niistäkin pyrin valitsemaan ne, joista pystyy heti näkemään yhteyden omaan työhön.

Päätösesitykset ja niiden valmistelu ovat työni tärkein sisältö. Ajattelen kaiken muun työn johtavan päätösesitysten oikeellisuuteen.

Työn hyviä puolia

Koen, että työlläni on vaikutuksia yritysten kehittymispolulla. Tässä tehtävässä saa myös olla näköalapaikalla tarkastelemassa alueen elinkeinotilannetta ja sen muutoksia.

ELY-keskus tarjoaa kohtuullisen hyvät mahdollisuudet työn ja muun elämän yhteensovittamisessa. Merkittävä asia on tämän työn pysyvyys, kun yritysmaailman kilpailutilanne, taantuma tai muut heilahtelut eivät suoraan vaikuta työn jatkuvuuteen.

Pidän työni vaihtelevuudesta, perustyöpäivää ei oikeastaan ole. Työpäivääni voi sisältyä asiakastapaamisia, palavereja, erilaisia tapahtumia tai työpäivä voi koostua pelkästään hankekäsittelystä työpöydän ääressä.

Yrityspäättäjä – ota yhteyttä!

Yrityksiä neuvon ottamaan yhteyttä matalalla kynnyksellä ELY-keskukseen, kun rahoituksen/avustuksen hakeminen tulee mieleen. Tai jopa ennen sitä, siinä vaiheessa, kun pohditaan jonkun uuden kehittämistä tai toteutusmahdollisuutta.
 
Hankeen toteutuksessa neuvoni on vähän samankaltainen, eli jos joku asia hankkeen toteutuksessa mietityttää, kannattaa ottaa yhteyttä ennen kuin on tehnyt valinnan, joka ei välttämättä istukaan tehtyyn avustuspäätökseen. Yhteydenpito on molemmin puolista eli kun ELY-keskuksen yritysasiantuntija ottaa yhteyttä, on asiamme viedä kehittämishankettanne haluttuun lopputulokseen.

Yritysasiantuntija Marko Hämäläinen. ​​​​​​​

Kirjoittaja: yritysasiantuntija Marko Hämäläinen, Etelä-Savon ELY-keskus, rakennerahastopalvelut-yksikkö.

Itä-Suomi