Hoppa till innehåll

En företagssakkunnig följer kunden på ett behovsorienterat sätt (Östra Finland)

Utgivningsdatum 16.11.2022 8.48
Nyhet
Två män som skakar hand.

Marko Hämäläinen jobbar som företagssakkunnig i NTM-centralen i Södra Savolax. Hans arbete som handläggare av företagsprojekt är ett mångfacetterat arbete.

Företagsprojekt har en stark koppling till alla delområden av företagsforskning, från att analysera företagets ägarskap och verksamhet till en bedömning av företagets tillväxtförutsättningar och genom det till att fastställa om företaget är finansieringsdugligt. Arbetsuppgifterna är varierande och ingen arbetsdag är en kopia av en annan. I mitt arbete har jag en paradplats i granskningen av näringslivets situation och att påverka den på en östfinländsk nivå.
 
Jag har tidigare jobbat inom flera branscher i den privata sektorn och i princip på alla organisationsnivåer. En syn på företagens utmaningar och utvecklingsbehov finns också personligen. Jag gick över från projektarbete till ett tjänsteuppdrag och har nu jobbat över fyra år som företagssakkunnig.

Deltar i kundens utvecklingsstig

​​​​​​​Kunderna kontaktar oss ofta redan innan de har planerat ett egentligt projekt. Vi kan optimera ett projekt som planeras eller utveckla det till något bättre. Jag skulle vilja frigöra mer av min arbetstid till den här proaktiva verksamheten än vad som för tillfället är möjligt.

Varje kundmöte är unikt. Vi kan genomgå preliminära diskussioner om kundens projektbeskrivning eller gå igenom ett beslut som fattats av NTM-centralen.

​​​​​​​​​​​​​​Beslutsförslag och att förbereda dem är det viktigaste innehållet i mitt jobb. Jag tänker att allt annat arbete leder till att beslutsförslaget är korrekt.

Arbetets bra sidor

Jag upplever att mitt arbete har en inverkan på företagens utvecklingsstig. I det här uppdraget har jag också en paradplats när det gäller att granska regionens näringslivssituation och dess förändringar.

NTM-centralen erbjuder hyggliga möjligheter att samordna arbetet och det övriga livet. En betydande sak är arbetets stabilitet, eftersom företagsvärldens konkurrenssituation, recessioner eller andra svängningar inte har en direkt inverkan på arbetets fortsättning.

Jag tycker om variationen i mitt arbete – det finns egentligen ingen vanlig arbetsdag. Min arbetsdag kan inkludera kund- och andra möten, olika evenemang eller kan bestå enbart av projektbehandling vid mitt skrivbord.

Företag – kontakt oss!

Ett råd jag kunde ge företag är att kontakta NTM-centralen med låg tröskel när du börjar tänka på att ansöka om finansiering/understöd. Eller till och med redan i skedet när du börjar tänka på att utveckla något nytt eller möjligheten att förverkliga något.
 
När det gäller att genomföra ett projekt är mitt råd liknande. Om du grubblar på någonting gällande genomförandet av ett projekt lönar det sig att kontakta oss före du gör ett val som inte nödvändigtvis ligger i enlighet med ett fattat beslut om understöd. Kontakten är ömsesidig, det vill säga när en företagssakkunnig från NTM-centralen tar kontakt, är det vår sak att ta ert utvecklingsprojekt till det önskade slutresultatet.

 

Yritysasiantuntija Marko Hämäläinen. ​​​​​​​

Författare: Företagssakkunnig Marko Hämäläinen, NMT-centralen i Södra Savolax

Östra Finland