Hyppää sisältöön

Valtionavustuksia koskevat lainsäädäntömuutokset ja infotilaisuus 26.1.2023

Julkaisuajankohta 23.1.2023 18.11
Tiedote

Vuoden 2023 alussa on tullut voimaan valtionavustuksia koskevia lainsäädäntömuutoksia, joiden myötä valtionavustuksia koskevien tietojen hyödyntämisen mahdollisuudet paranevat. Suomeen perustetaan valtionavustustoiminnan tietovaranto ja valtionavustusten hakijoille ja valtionapuviranomaisille tarkoitetut yhteiset digitaaliset palvelut. Tietovaranto ja palvelut ovat perusta valtionavustuksia koskevien tietojen hyödyntämiselle ja vaikuttavan, tuloksellisen ja läpinäkyvän valtionavustusten hallinnoinnin kehittämiselle. Valtiokonttori ylläpitää ja tuottaa tietovarannon ja digitaaliset palvelut.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmassa käytetään jatkossakin EURA 2021-jarjestelmää. Tiettyjen vähimmäistietojen toimittamisvelvollisuus valtionavustustoiminnan tietovarantoon koskee kuitenkin myös EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoittavia viranomaisia. 

Rahoittavien viranomaisten on toimitettava 1.10.2023 alkaen avattavien hankehakuilmoitusten osalta valtioneuvoston asetuksen (1394/2022) 4 §:ssä tarkoitetut valtionavustushakuja koskevat vähimmäistiedot valtionavustustoiminnan tietovarantoon tallennettaviksi hankehaun avaamisen yhteydessä.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallintoviranomainen toimittaa puolestaan Valtiokonttorille kootusti EURA 2021 -järjestelmässä olevat valtionavustuspäätöksiä koskevat vähimmäistiedot. Hallintoviranomainen tiedottaa rahoittaville viranomaisille tarvittavilta osin tarkemmin tietojen toimittamisesta. 

Valtiovarainministeriö järjestää tilannekatsauksen valtionavustushankkeen etenemisestä torstaina 26.1.2023 klo 10.00–11.30. Tilaisuus on avoin kaikille ja se on tarkoitettu muun muassa valtionapuviranomaisille ja valtionavustusten hakijoille ja saajille. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa jälkikäteen. 

Osallistumislinkki löytyy tilaisuuden nettisivulta: Valtionavustushankkeen tilannekatsaus 26.1.2023

Laki valtionavustuslain muuttamisesta  (1075/2022)
Valtioneuvoston asetus valtionavustustoiminnan tietovarantoon tallennettavista vähimmäistiedoista sekä valtionavustustietojen julkaisemisen ja käytön palvelussa julkaistavasta tietoaineistosta (1394/2022)
Valtionavustustoiminnan kehittäminen - Valtiovarainministeriö (vm.fi)
Kohti vaikuttavampaa valtionavustustoimintaa - eOppiva