Hyppää sisältöön

Valtakunnallinen muutostilanteissa olevat toimialat -hankehaku on auki!

Julkaisuajankohta 2.11.2023 13.49
Tiedote
Kuvan teksti: Valtakunnallinen haku: Muustostilanteessa olevat toimialat (ESR+). Avoinna 2.11.-29.12.2023. Kuvitus, jossa salkkua pitävä käsi. Logo: Euroopan unionin osarahoittama.

Avautuneella hakukierroksella haetaan muutostilanteissa oleviin toimialoihin kohdentuvia kehittämishankkeita ESR+:n valtakunnalliselle työmarkkinoiden kohtaanto -teemalle. Haku on valtakunnallinen ja se on avoinna 29.12.2023 saakka.

Valtakunnallinen Työmarkkinoiden kohtaanto -teema

ESR+:n valtakunnallinen teema Työmarkkinoiden Kohtaanto on työ- ja elinkeinoministeriön johdolla valmisteltu Euroopan sosiaalirahaston kehittämiskokonaisuus, jonka toteuttaminen tapahtuu Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 ohjelman puitteissa. Toiminnan tavoitteet, kohderyhmät ja konkreettinen sisältö käyvät ilmi Työmarkkinoiden kohtaanto teeman kuvauksesta. Hankkeiden rahoittavana viranomaisena toimii Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Valtakunnallista Työmarkkinoiden kohtaanto- teemaa koordinoi Uudenmaan ELY-keskuksen toteuttama Tulevaisuuden työmarkkinat -koordinaatiohanke. Koordinaatiohanke toimii koordinoivana tahona teeman sisältöjä toteuttaville teeman alahankkeille.

Muutostilanteissa olevat toimialat -hankehaku

Kehittämistoiminnan tavoitteena on tukea muutostilanteissa olevien toimialojen työllisyyttä ja vahvistaa eri toimijoiden (työnantajat, työntekijät ja –hakijat sekä palveluntuottajat) osaamista. Hankkeessa tehtävät toimenpiteet tukevat toimijoita muutostilanteiden palvelujen/toimenpiteiden muodostamisessa erityisesti useaa aluetta koskevissa muutostilanteissa tai tilanteissa, joissa varaudutaan ennakoivasti muutokseen.

Muutostilanteissa olevien toimialojen kehittämishankkeissa haetaan keinoja ja ratkaisuja, miten suhdanneherkillä toimialoilla minimoidaan työvoiman vähenemistarvetta tai vastaavasti, miten muutostilanteessa olevilla toimialoilla tuetaan osavan työvoiman saantia. Osaavan työvoiman saatavuuden ja osaamisen kehittäminen nousee esille esimerkiksi kasvavilla tai muuttuvilla toimialoilla ja toimialoilla, joissa tulee tarve päivittää osaamista sekä rekrytoida uutta työvoimaa uusien toimintatapojen, kuten teknologioiden, käyttövoimien sekä digitaalisten ratkaisujen myötä. Kehittämistoiminnassa voi näkyä myös toimialat, joissa on epätyypillisiä sekä osa-aikaisia työsuhteita ja työvoimatarpeita.

Haku on valtakunnallinen ja se on avoinna 29.12.2023 saakka.

Tutustu ja hae: Hakuilmoitus (eura2021.fi)

Lisätiedot

Lisätietoa hankehausta:
Keski-Suomen ELY-keskus
Satu Tuimala
Rahoitusasiantuntija
[email protected]
p. 0295 024 019

Rahoitus Valtakunnallinen