Hoppa till innehåll

Riksomfattande branscher i omställning-projektsökning är öppen!

Utgivningsdatum 2.11.2023 13.49
Pressmeddelande
Text i foto: Riksomfattande utlysnins: Brancher i omställning (ESF+). Öppen 2.11.-29.12.2023. Logo: Medfinansieras av Europeiska unionen.

I denna projektsökning söks utvecklingsprojekt riktade till branscher i omställningssituationer för ESR+:s nationella Matchning på arbetsmarknaden-tema. Ansökan är rikstäckande och är öppen till 29 december 2023.

Nationellt Matchning på arbetsmarknaden-tema

Det nationella ESF+ Matchning på arbetsmarknaden-temat är en utvecklingshelhet inom Europeiska socialfonden som bereds av arbets- och näringsministeriet och genomförs inom ramen för programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. Målen, målgrupperna och det konkreta innehållet av verksamheten anges i beskrivningen av Matchning på arbetsmarknaden-temat. Finansieringsmyndigheten för projekten är Mellersta Finlands Närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-centralen).

Det nationella Matchning på arbetsmarknaden-temat koordineras av projektet Framtidens arbetsmarknad som genomförs av NTM-centralen i Nyland. Koordineringsprojektet fungerar som ett koordineringsorgan för de delprojekt som genomför innehållen i temat. 

Branscher i omställning-projektsökning

Syftet med utvecklingsverksamheten är att stödja sysselsättningen i branscher i omställning och att stärka kompetensen hos de olika aktörerna (arbetsgivare, arbetstagare och arbetssökande samt tjänsteleverantörer). Projektets åtgärder ska stödja aktörer i utvecklandet av omställningssituationens tjänster/åtgärder, särskilt i multiregionala omställningssituationer eller i situationer där man proaktivt förbereder sig för omställning.

Inom utvecklingsprojekt för branscher i omställning söker man efter sätt och lösningar för att minimera behovet av nedskärningar i cykliska branscher eller, omvänt, för att stödja tillgången på kvalificerad arbetskraft för branscher i omställning. Att utveckla tillgången av och kompetensen hos en kvalificerad arbetskraft, är en fråga i de växande eller föränderliga branscher och i branscher där det finns behov av att uppgradera kompetens och rekrytera nya arbetstagare genom nya arbetssätt, såsom teknologier, arbetsstyrkor och digitala lösningar. Utvecklingsverksamheten kan också återspegla branscher med atypiska samt deltidsanställningar och arbetskraftsbehov.

Ansökan är rikstäckande och är öppen till 29 december 2023.

Läs mer och ansöka: Utlysningsannons (eura2021.fi)

Ytterligare information

För mer information om projektansökningsprocessen:
NTM centralen i Mellersta Finland
Satu Tuimala
Finansieringsexpert
[email protected]
tfn. 0295 024 019

Rahoitus Riksomfattande