Hyppää sisältöön

Sosiaalisten innovaatioiden ESR+ -hankkeissa tapahtuu

Julkaisuajankohta 21.8.2023 16.18
Tiedote

Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu- ja pilotointi -hanke sekä SOILA, Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke käynnistyivät helmikuussa. Hankkeita luotsaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Euroopan sosiaalirahaston välittävänä elimenä toimii Hämeen ELY-keskus. Molempien hankkeiden syyskausi on jo täydessä vauhdissa.

Sosiaalisten innovaatioiden päivä 7.11.

​​​​​​Osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi -hanke järjestää 7.11. Sosiaalisten innovaatioiden päivän. Nyt ensimmäistä kertaa toteutettava tapahtuma kokoaa yhteen sosiaalisten innovaatioiden kehittäjät ja verkostot sekä rahoittajat. lmoittautuminen Helsingin tilaisuuteen on nyt auki.

Seuraa osaamiskeskushankkeen uutisia ja blogikirjoituksia innokyla.fi -sivustolla

Suomessa sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskusta valmistelee ja pilotoi Innokylä -palvelu kumppaneineen. Tämä verkossa toimiva, avoin kehittämisympäristö kutsuu kaikki toimijat mukaan valmistelutyöhön. Innokylä.fi:n ajankohtaista-osiosta löydät hankkeisiimme liittyviä mielenkiintoisia blogi-kirjoituksia, uutisia sekä tietoa tulevista tapahtumista.

"Hanke lisää tietoa sosiaalisista innovaatioista viestinnän avulla. Innokylässä julkaistaan juttusarjaa, jossa teemaa käsitellään eri näkökulmista. Ensimmäisen artikkelin myötä hankkeen toteuttajat kutsuvat koko kansallisen toimijakentän mukaan. Osuvien sosiaalisten innovaatioiden kehittämiseksi tarvitaan yhteistyötä."

Veera Laurila
projektipäällikkö
Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi -hanke


SOILA tarjoaa apua ja työkaluja hankehakuun

Hankesuunnitteluvalmennus on käynnistynyt elokuussa. Valmennus keskittyy auttamaan hanketta muotoilemaan hakemuksiaan.

SOILA-klinikat ja -kokemusasiantuntijuusklinikat pyörivät edelleen ja 1.9. järjestöt saavat omarahoitusta koskevan tietoiskun. Käynnissä on kolmen kerran hankesuunnitteluvalmennus, johon pääset vielä hyppäämään kyytiin hankesuunnitelmasi jalostamiseksi. SOILAn nettisivut tarjoavat keskeisiä työkaluja ja apuja hakuprosessiin. "Lisäksi tarjoamme hankekohtaisia 45 minuutin sparrausaikoja, joita voi varata Doodle-kalenteristamme", kertoo SOILA -hankkeen uutiskirje (15.8.2023).

Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen -hankehaku on auki 2.10.2023 asti koko Suomessa.

"SOILA:n tehtävänä on tukea Euroopan sosiaalirahaston pluskaudella (2021–2027) rahoitettavaa lastensuojelun sosiaalisten innovaatioiden hanketoimintaa koko Suomessa ja uudistaa lastensuojelua sosiaalisesti innovatiivisesti yhdessä alueiden toimijoiden kanssa."

Tanja Hirschovits-Gerz
hankepäällikkö
SOILA, Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke

SOILA-koordinaatiohanke (Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke)  vauhdittaa uudistusta tukemalla laadukkaiden lastensuojelun sosiaalisten innovaatioiden syntymistä ja toteutusta. Koordinaatiohankkeen toteuttajina toimivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lastensuojelun Keskusliitto ry ja Pesäpuu ry.

Hanke toimii valtakunnallisena koordinaatiohankkeena erityistavoitteessa 5.1 Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen. Erityistavoite muodostuu STM:n rahoittamasta koordinaatiohankkeesta ja alueellisista ESR+ kehittämishankkeista, joita välittävinä toimieliminä toimivat ELY-keskukset rahoittavat. Voit tutustua teemaan tarkemmin rakennerahastojen nettisivuilla.


Mitä sosiaaliset innovaatiot ovat?

Sosiaaliset innovaatiot ovat uusia, toimivia ideoita - palveluita, tuotteita, malleja, prosesseja tai strategioita –, jotka etsivät yhteiskunnan tarpeisiin ja ongelmiin ratkaisuja ja jotka ovat parempia kuin vakiintuneet vaihtoehdot. Niiden selkeänä tavoitteena on yhteinen hyvä ja parantunut hyvinvointi.

Sosiaaliset innovaatiot ovat uusia, toimivia ideoita - palveluita, tuotteita, malleja, prosesseja tai strategioita –, jotka etsivät yhteiskunnan tarpeisiin ja ongelmiin ratkaisuja, jotka ovat parempia kuin vakiintuneet vaihtoehdot. (Demos Helsinki 2022)

Sosiaalisten innovaatioiden vaikutusmekanismit ovat moninaisia: ne muuttavat perustavanlaatuisesti rutiineja, resurssivirtoja, valtasuhteita tai vallitsevia käsityksiä. Ne ovat sosiaalisia paitsi päämääriltään myös keinoiltaan: ongelmia ratkoessaan ja tarpeita tyydyttäessään ne samalla muuttavat tai luovat uusia sosiaalisia suhteita ja yhteistyötä, antavat usein ihmisille roolin tarpeiden tyydyttämisessä ja siten parantavat yksilöiden ja yhteiskunnan kykyä toimia. Sosiaalisia innovaatioita voivat kehittää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat, käyttäjät ja yhteisöt, niin julkisten palveluiden osaksi kuin niiden ulkopuolelle. (Djakonoff & Korhonen 2022, Enemmän hyvää innovaatioista.)

Euroopan sosiaalirahasto+ -asetus 2021-2027 edellyttää EU:n jäsenmaiden edistävän sosiaalisten innovaatioiden syntymistä

Ohjelmakaudella 2021-2027 sosiaaliset innovaatiot on nostettu merkittävään rooliin yhdeksi ohjelman toimintalinjan 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi läpileikkaavista periaatteista. Lisäksi ohjelmassa on myös oma erillinen toimintalinja sosiaalisten innovaatioiden edistämiseen lastensuojelun kentällä: toimintalinja 5 Sosiaalisten innovaatioiden Suomi. Toimintalinjan erityistavoitteen 5.1 Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen kautta tuetaan lastensuojelun asiakkaana olevien sekä etenkin kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten elämäntilannetta ja pärjäämistä. Tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten tarpeista lähteviä, helposti saavutettavia tukitoimia ja palveluita, joita tuotetaan paikallisesti monitoimijaverkostoissa lapsia ja nuoria kuunnellen.

Valtakunnallinen