Hyppää sisältöön

Ruokaviraston aineellisen avun hankehaku on avattu

Julkaisuajankohta 14.3.2023 13.59
Tiedote
Koristeellinen

Ruokavirasto on avannut Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+) rahoitettavan aineellisen avun ensimmäisen hankehaun. Hakuaika on 13.3.–8.5.2023. Hanketoteuttajaksi voi hakea jättämällä hankehakemuksen EURA 2021 -järjestelmässä hakuaikana. Hankehakua varten varatun tuen enimmäismäärä on kuusi (6) miljoonaa euroa.

Rahoitettavissa hankkeissa jaetaan 40 euron arvoisia päivittäistavarakaupan maksukortteja vähävaraisille avunsaajille. Lisäksi hankkeissa toteutetaan liitännäistoimenpiteitä eli avunsaajien neuvontaa ja ohjaamista muiden tukipalvelujen pariin. Maksukorttien toimittajia ovat Ruokaviraston lupajärjestelyn vähimmäisvaatimukset täyttävät korttitoimittajat. Hanketoteuttajan tulee tehdä tilaussopimus kaikkien korttitoimittajien kanssa. 

Hankehakemuksia voivat jättää julkisoikeudelliset yhteisöt ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten esimerkiksi järjestöt, seurakunnat, kunnat tai hyvinvointialueet. Hankehakija kuvaa jo hankehakemuksessa suunnitelman maksukorttien jakamisesta ja liitännäistoimien toteuttamisesta. Jos hankkeessa on mukana hanketoteuttajan lisäksi organisaation paikalliset toimijat tai muut yhteistyökumppanit, hakemuksen jättää ainoastaan hanketoteuttaja. Ryhmähankkeissa hakemuksen jättävät myös hankkeen osatoteuttajat. 

Hankkeissa ensisijaisena kohderyhmänä ovat työttömät vähävaraiset henkilöt ja heidän kotitalouteensa kuuluvat henkilöt. 

Tutustu hakuilmoitukseen (Eura 2021) 

Hakuinfo on pidetty 14. helmikuuta 2023. Hakuinfon materiaali löytyy Ruokaviraston ja rakennerahastojen verkkosivuilta.

Lisätietoja: 
Ruokaviraston verkkosivut:
https://www.ruokavirasto.fi/aineellinenapu 
Rakennerahastojen verkkosivut: 
https://rakennerahastot.fi/aineellinen-apu-esr-rahastosta
 

Valtakunnallinen