Hoppa till innehåll

Livsmedelsverkets projektansökan för materiellt bistånd har öppnats

Utgivningsdatum 14.3.2023 13.59
Pressmeddelande
Koristeellinen

Livsmedelsverket har öppnat den första projektansökan om materiellt bistånd som finansieras ur Europeiska socialfondens plus (ESF+). Ansökningstiden är 13.3.–8.5.2023. Man kan ansöka om att bli projektgenomförare genom att lämna in en projektansökan i EURA 2021-systemet under ansökningstiden. Maximibeloppet för stöd som reserverats för projektansökan är sex (6) miljoner euro.

I de projekt som finansieras delas betalkort för dagligvaruhandeln på 40 euro ut till mindre bemedlade stödmottagare. I projekten genomförs dessutom kompletterande åtgärder, dvs. rådgivning och hänvisning till andra tjänster. Leverantörer av betalkort är kortleverantörer som uppfyller minimikraven i Livsmedelsverkets tillståndsarrangemang. Projektgenomföraren ska ingå ett beställningsavtal med alla kortleverantörer. 

Projektansökningar kan lämnas in av offentligrättsliga samfund och privaträttsliga juridiska personer, såsom organisationer, församlingar, kommuner eller välfärdsområden. Redan i projektansökan beskriver projektsökanden en plan för utdelningen av betalkort och genomförande av kompletterande åtgärder. Om förutom projektgenomföraren även organisationens lokala aktörer eller andra samarbetspartner är med i projektet, lämnas ansökan endast in av projektgenomföraren. I grupprojekt lämnas ansökan också in av projektets delgenomförare.

I projekten beaktas som primär målgrupp arbetslösa mindre bemedlade personer och personer som hör till deras hushåll.

Bekanta dig med ansökan (Eura 2021)

Ansökningsinfo har hållits den 14 februari 2023. Materialet från ansökningsinfon finns på Livsmedelsverkets och strukturfondernas webbplatser.

Mer information:
Livsmedelsverkets webbplats:
https://www.ruokavirasto.fi/sv/materielltbistand 
Strukturfondernas webbplats:
https://rakennerahastot.fi/sv/materiellt-bistand-ur-esf-fonden1 
 

Riksomfattande