Hyppää sisältöön

Rahoitushaku avoinna työlllisyyden ja osaamisen edistämiseen

Julkaisuajankohta 27.6.2024 12.54
Tiedote

Etelä-Savon ELY-keskus on avannut rahoitushaun, joka kohdistuu työllisyyden ja osaamisen edistämiseen Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Haku on osa Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimenpiteitä. Hakuaika päättyy 27.9.2024.

Rahoitushaku keskittyy turvesektorilta työttömiksi jääneisiin sekä työttömyysuhan alla oleviin työntekijöihin, ja sen erityiskohderyhmänä ovat nuoret. Toimenpiteitä suunnataan myös muille kohderyhmille alueilla, jotka kärsivät siirtymän vaikutuksista. Kohderyhmään kuuluvat työikäinen väestö, työttömät, työvoiman ulkopuolella olevat, opiskelijat, pk-yrittäjät, työnantajat ja työntekijät.

Haussa painotetaan seuraavia osa-alueita

 • Uudelleenkoulutus ja uusien taitojen hankkiminen

  • Joustavat ja yksilölliset koulutuspolut

  • Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen edistäminen

  • Syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden tukeminen koulutukseen ja työmarkkinoille

 • Uusi tai uudistuva liiketoiminta

  • Turvesektorin yrittäjien ja työntekijöiden uudelleenkoulutus
  • Työmahdollisuuksien räätälöinti haastavassa asemassa oleville henkilöille
  • Yritysten muutoskyvykkyyden ja työhyvinvointiosaamisen kehittäminen

Tutustu hakuilmoitukseen: EURA 2021: ELY-keskuksen JTF rahoitushaku työllisyyteen ja osaamiseen Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa

Samaan aikaan rahoitusta on haettavissa myöskin turvetuotannosta poistuneiden alueiden ennallistamiseen ja vesistöjen kunnostamiseen. Tutustu lisää aiheeseen: https://rakennerahastot.fi/-/jtf-rahoitus-mahdollistaa-entisten-turvetuotantoalueiden-ennallistamisen-ja-vesistojen-kunnostamisen

Itä-Suomi