Hyppää sisältöön

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa ESR-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020”, jatkuva haku

Julkaisuajankohta 12.4.2022 8.33
Uutinen
Rahoitusta haettavana Pohjois-Suomessa Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmasta

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) hakee Kainuuseen, Lappiin ja Pohjois-Pohjanmaalle kohdistuvia yleishyödyllisiä ESR-kehittämishankkeita.

 

 

 

Hakuilmoituksen päivitykset:

12.5.2022 Pohjois-Pohjanmaa poistettu hakuilmoituksesta; toimintalinja 4 avattu haettavaksi Kainuussa

​​​​​​​15.6.2022 Pohjois-Pohjanmaa lisätty hakuilmoituksen REACT-EU toimintalinjaan 9, lisätty ohjeet lisärahoituksen hakemisesta käynnissä oleville hankkeille

21.10.2022 Jatkettu hakuaikaa joulukuulle 2022

1.12.2022 Jatkettu hakuaikaa tammikuulle 2023, poistettu toimintalinja 4 hakuilmoituksesta

​​​​​​​15.12.2022 Jatkettu hakuaikaa maaliskuulle 2023

​​​​​​​20.2.2023 Jatkettu hakuaikaa toukokuulle 2023

 

​​​​​Hankkeita haetaan rahoitettavaksi "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" -rakennerahasto-ohjelmasta. Hakemuksia otetaan vastaan REACT-EU-rahoituksen ESR-toimintalinjalle 9 erityistavoitteisiin 12.3 ja 12.4. REACT-EU-hankkeita rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia:

TOIMINTALINJA 9 ESR-toimenpiteet (Lappi, Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa)
Et 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen
Et 12.4. Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistäminen

Hakemuksia toivotaan mm. seuraaviin teemoihin:

  • Yritysten muutoskyvykkyys ja valmiudet työllistää ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä (12.4)
  • Digiturvallisuuden osaamisen kehittäminen (12.3)

ESR:n toimintalinjoille 3 ja 5 hakemuksia otetaan vastaan Lappiin ja Kainuuseen seuraavasti:

TOIMINTALINJA 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Et 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Et 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Et 8.1 Työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen

TOIMINTALINJA 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
Et 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Hakemukset otetaan käsittelyyn kootusti kerran kuukaudessa (pl. heinäkuu). Hakemukset tulee jättää viranomaiskäsittelyyn seuraavasti: 10.5.2022 mennessä, 7.6.2022 mennessä, 23.8.2022 mennessä, 20.9.2022 mennessä, 18.10.2022 mennessä, 15.11.2022 mennessä, 13.12.2022 mennessä, 17.1.2023 mennessä, 14.2.2023 mennessä, 14.3.2023 mennessä, 18.4.2023 mennessä tai 16.5.2023 mennessä.

Mikäli käytettävissä oleva rahoitus jatkuvan haun aikana loppuu jossain maakunnassa tai toimintalinjassa, hakuilmoitusta päivitetään vastaamaan voimassa olevaa tilannetta. Mahdolliset muutokset ilmoitetaan hakuilmoituksen yläosassa kootusti.

Rahoitettavat hankkeet voivat kestää enintään 31.12.2023 saakka. Haussa otetaan vastaan hakemuksia myös mm. nopeisiin kokeiluhankkeisiin tai esiselvityksiin (TL 3 ja 5 osalta).

Käynnissä olevien ESR-hankkeiden on mahdollista hakea lisärahoitusta hakuilmoituksen mukaisissa maakunnissa ja toimintalinjoissa. Lisärahoitusta voidaan myöntää perustelluista syistä esimerkiksi hankkeen alkuperäisten toimenpiteiden syventämiseen tai uusien toimenpiteiden lisäämiseksi hankkeeseen. Lisärahoituksen myöntämisen edellytyksenä on, että hankkeen yleiset ja erityistavoitekohtaiset valintaperusteet täyttyvät edelleen. Lisärahoitusta voidaan myöntää hankkeelle enintään hankkeen alkuperäisen tukiprosentin mukaisesti. Hankkeelle tulee osoittaa tarvittava omarahoitusosuus tai ulkopuolinen rahoitus, josta toimitetaan dokumentti hakemuksen liitteenä. Hankkeiden toteutusta voidaan jatkaa enintään 31.12.2023 saakka. Käynnissä olevien hankkeiden lisärahoitustarpeiden osalta pyydämme olemaan yhteydessä hankkeen rahoittajan yhteyshenkilöön. Lisärahoitusesitykset käsitellään hankkeiden ohjausryhmissä sekä tarvittavissa toimielimissä.

Valintakriteerit

Hakemukset arvioidaan ja pisteytetään seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden perusteella. Kainuussa on käytössä lisäksi kaksi alueellista valintaperustetta. Hankkeiden on saatava vähintään puolet maksimipistemäärästä tullakseen hyväksytyksi.

Yleiset ja erityiset valintaperusteet (pdf)

Erityistavoite 12.3 valintaperusteet (pdf)

Erityistavoite 12.4 valintaperusteet (pdf)

Toimintalinjojen ja erityistavoitteiden tarkempi kuvaus löytyy Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelma-asiakirjan tavoitteiden lisäksi hankkeiden tulee edistää ko. maakunnan tavoitteita.

Rahoitettavien hankkeiden tulee pääsääntöisesti olla flat rate tai lump sum -kustannusmallin mukaisia.

Hankkeiden tukiprosentit ja hakemusten käsittely

Kehittämishankkeiden tuki eli ESR- ja valtio-osuus voi olla pääsääntöisesti max. 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn hakuajan päättymisen jälkeen. Kaikille hakemuksen jättäneille ilmoitetaan valmistelusta vastuussa olevan henkilön nimi. Valmistelija käy tarvittaessa lisäkeskusteluja hakijan kanssa hankesuunnitelman tarkentamiseksi tai täydentämiseksi.

Hankehakemukset käsitellään ELY-keskuksen hankeryhmissä, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä (MYRS) ja tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Hakemusten toimitustapa

Rahoitusta haetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta EURA2014 -järjestelmässä sähköisesti. EURA 2014:n hakijan palveluihin kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-verkkopalvelun Suomi.fi-tunnistusta ja Suomi.fi-valtuuksia käyttäen.

EURA 2014 -järjestelmän käyttöohjeessa on ohje Suomi.fi-tunnistautuminen EURA 2014 -järjestelmässä.

Hakemus tulee vireille, kun se on jätetty rahoittavalle viranomaiselle EURA 2014 -järjestelmässä.

Hakuohje (pdf)

Hakemuksen laatimiseen löytyy ohjeita Rakennerahastot 2014-2020 -sivustolta. Katso muun muassa kohdat Hakijalle sekä Hanketoimijalle - Ohjeita tuensaajalle.

Lisätiedot

ESR, Pohjois-Pohjanmaa:
Ville Mehtälä, puh. 0295 038 230
Anne-Maaria Kurvinen, puh. 0295 038 228
Päivi Jaakola, puh. 0295 038 225
Henri Helander, puh. 0295 038 221
Taina Viitasalo, puh. 0295 038 219

ESR, Lappi:
Liisa Irri, puh. 0295 037 052
Marika Lindroth, puh. 0295 037 082
Tytti Kurtti, puh. 0295 037 333
​​​​​​​Tanja Raappana, puh. 0295 037 065

ESR, Kainuu:
Verna Piirainen, puh. 0295 039 063
Annukka Koskelo, puh.  0295 023 691

Kaikki alueet:
Rahoituspäällikkö Riitta Ilola, puh. 0295 038 224

Pohjois-Suomi Rahoitus