Hyppää sisältöön

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa ESR-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020”

Julkaisuajankohta 3.2.2022 14.36
Uutinen
Rahoitusta haettavana Pohjois-Suomessa Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmasta

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) hakee Kainuuseen, Lappiin ja Pohjois-Pohjanmaalle kohdistuvia yleishyödyllisiä ESR-kehittämishankkeita rahoitettavaksi "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" -rakennerahasto-ohjelmasta.

 

 

Hakemuksia otetaan vastaan REACT-EU-rahoituksen ESR-toimintalinjalle 9 erityistavoitteisiin 12.3 ja 12.4. REACT-EU-hankkeita rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia:

TOIMINTALINJA 9 ESR-toimenpiteet (Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa)
Et 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen
Et 12.4. Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistäminen


ESR:n toimintalinjoille 3 ja 5 hakemuksia otetaan vastaan maakunnittain rajattuna seuraavasti:
TOIMINTALINJA 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (Kainuu, Lappi)
Et 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
Et 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
Et 8.1 Työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen

TOIMINTALINJA 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (Kainuu, Lappi)
Et 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

ESR-hakemukset tulee jättää EURA2014 -järjestelmässä viranomaiskäsittelyyn viimeistään 31.3.2022

Rahoitettavat hankkeet voivat kestää pääsääntöisesti lokakuun 2023 loppuun saakka. Haussa otetaan vastaan hakemuksia myös mm. nopeisiin kokeiluhankkeisiin tai esiselvityksiin (TL 3 ja 5 osalta).

Valintakriteerit


Hakemukset arvioidaan ja pisteytetään seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden perusteella. Kainuussa on käytössä lisäksi kaksi alueellista valintaperustetta. Hankkeiden on saatava vähintään puolet maksimipistemäärästä tullakseen hyväksytyksi.

Yleiset ja erityiset valintaperusteet (pdf)
Erityistavoite 12.3 valintaperusteet (pdf)
Erityistavoite 12.4 valintaperusteet (pdf)

Toimintalinjojen ja erityistavoitteiden tarkempi kuvaus löytyy Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelma-asiakirjan tavoitteiden lisäksi hankkeiden tulee edistää ko. maakunnan tavoitteita.

Rahoitettavien hankkeiden tulee pääsääntöisesti olla flat rate tai lump sum -kustannusmallin mukaisia.

Hankkeiden tukiprosentit ja hakemusten käsittely


Kehittämishankkeiden tuki eli ESR- ja valtio-osuus voi olla pääsääntöisesti max. 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn hakuajan päättymisen jälkeen. Kaikille hakemuksen jättäneille ilmoitetaan valmistelusta vastuussa olevan henkilön nimi. Valmistelija käy tarvittaessa lisäkeskusteluja hakijan kanssa hankesuunnitelman tarkentamiseksi tai täydentämiseksi.
Hankehakemukset käsitellään ELY-keskuksen hankeryhmissä, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä (MYRS) ja tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Hakemusten toimitustapa

Rahoitusta haetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta EURA2014 -järjestelmässä sähköisesti. EURA 2014:n hakijan palveluihin kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-verkkopalvelun Suomi.fi-tunnistusta ja Suomi.fi-valtuuksia käyttäen.

EURA 2014 -järjestelmän käyttöohjeessa on ohje Suomi.fi-tunnistautuminen EURA 2014 -järjestelmässä. Hakemus tulee vireille, kun se on jätetty rahoittavalle viranomaiselle EURA 2014 -järjestelmässä.

Toimitusosoite

Allekirjoitettua paperihakemusta ei toimiteta lainkaan viranomaiselle, vaan hakemus jätetään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle pelkästään sähköisesti EURA 2014-järjestelmässä.

Hakuohje (pdf)

Hakemuksen laatimiseen löytyy ohjeita Rakennerahastot 2014-2020 -sivustolta. Katso muun muassa kohdat Hakijalle sekä Hanketoimijalle -Ohjeita tuensaajalle.

Lisätiedot

ESR, Pohjois-Pohjanmaa:
Ville Mehtälä, puh. 0295 038 230
Anne-Maaria Kurvinen, puh. 0295 038 228
Päivi Jaakola, puh. 0295 038 225
Henri Helander, puh. 0295 038 221
Taina Viitasalo, puh. 0295 038 219

ESR, Lappi:
Liisa Irri, puh. 0295 037 052
Tanja Raappana, puh. 0295 037 065
Marika Lindroth, puh. 0295 037 082
Tytti Kurtti, puh. 0295 037 333
Paula Alho, puh. 0295 037 284

ESR, Kainuu:
Verna Piirainen, puh. 0295 039 063
Annukka Koskelo, puh.  0295 023 691

Kaikki alueet:
Rahoituspäällikkö Riitta Ilola, puh. 0295 038 224

 

Pohjois-Suomi Rahoitus