Hyppää sisältöön

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton 31.10.2024 päättyvä liikenne- ja logistiikkahankehaku

Julkaisuajankohta 13.6.2024 14.18
Tiedote

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto avaa hankehaun (POKLII-017), jossa rahoitusta voi hakea pk-yritysten toimintaedellytyksiä edistäviin tieliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn (kevyen liikenteen) investointihankkeisiin sekä liikennesuunnitelmiin. Haku on avoinna 31.10.2024 saakka.

Rahoitettavilla toimenpiteillä parannetaan ja nykyaikaistetaan pk-yritysten kilpailukyvyn kannalta tärkeitä maantieliikenteen- ja logistiikan yhteyksiä, eri liikkumis- ja kuljetusmuotojen yhteenliitettävyyttä, elinkeinoelämää ja pk-yritysten toimintaympäristöä kehittäviä tieliikenneväyliä ja -palveluita, kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä sekä liikenneturvallisuutta. Erityistä huomiota kiinnitetään hankkeiden taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen eri käyttäjäryhmien näkökulmasta.

Hankkeet voivat olla luonteeltaan paikallisia tai ne voivat ratkaista laajempaa aluetta koskevan liikenteellisen pullonkaulan tai liikenneturvallisuuteen liittyvän ongelmakohdan. Hankkeiden tulee olla kuntalähtöisiä ja kooltaan rajattuja.

Hankkeiden tukitaso on enintään 50 %. Hakuun on varattu 1,6 miljoonaa euroa.

Tarkemmat hakua koskevat ohjeet löytyvät hakuilmoituksesta.

 

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton 30.9.2024 päättyvä JTF-haku kuntien perusrakenteen investointihankkeille

Lisäksi käynnissä on oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) haku (POKLII-016), joka on suunnattu kuntien toteuttamille, yritysten toimintaedellytyksiä tukeville, perusrakenteen investointihankkeille.

Haku on kohdennettu kuntien perusrakenteen investointitukihankkeille, jotka edesauttavat elinkeinojen monipuolistumista, uudistumista ja kasvua sekä edistävät bio- ja kiertotaloutta. Kyseeseen voivat tulla mm. bio- ja kiertotalouden terminaalialueet sekä yritystoiminnan kasvua ja kilpailukykyä parantavat teollisuusalueet.

Hankkeiden tukitaso on enintään 70 % ja hakuun on varattu 2,8 miljoonaa euroa. 
Lisätietoja hakuilmoituksessa. 


Hakuinfo

Hankehauille järjestetään yhteinen hakuinfo 23.8.2024 klo 9–10 Teamsin välityksellä. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua, vaan voit liittyä linjoille tapahtumasivuilta löytyvästä linkistä.

 

Itä-Suomi Pohjois-Karjala