Hyppää sisältöön

Ohjelman Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 seurantakomitea kokoontui Lahdessa

Julkaisuajankohta 19.7.2022 12.50
Tiedote
Kuva seurantakomitean kokouksen esityksestä

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – EU:n alue- ja rakennepoliittisen ohjelman seurantakomitean ensimmäinen virallinen kokous pidettiin Lahdessa 16.6. Komission hyväksyttyä ohjelman 5.5.2022 oli seurantakomitean tehtävä-nä nyt vahvistaa viime lokakuussa tekemänsä epäviralliset päätökset mm. hankkeiden valintaperusteista.

Koska seurantakomiteassa on paljon uusia jäseniä, esitettiin myös tietopaketti ohjelman sisällöstä ja erityisesti valtakunnallisista hankkeista ja niiden yhteensovituksesta alueellisen toiminnan kanssa.
Lisäksi keskusteltiin odotuksista ohjelman toteuttamiselle ja ensimmäisistä toimeenpanon kokemuksista. 

Komission edustajat ilmaisivat kokouksessa tyytyväisyytensä Suomen ohjelman ripeään liikkeellelähtöön – onhan ohjelmamme ensimmäinen komissiossa hyväksytty valtakunnantason monirahastoinen ohjelma.
    
Seurantakomitean seuraava kokous pidetään syksyllä, jolloin asialistalla ovat ainakin ohjelmanmuutos oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) lisäämiseksi sekä keskustelu aineellisen avun toimintamallista.